Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Dňa 15. mája 2018 bola v priestoroch Slovenského národného historického múzea na Bratislavskom hrade otvorená znaková výstava vytvorená pre Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky Centrom Slovansko-Byzantských štúdií prof. Ivana Dujcheva pri Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského. Toto podujatie na vysokej úrovni schválilo Ministerstvo kultúry ako súčasť svojho oficiálneho programu a bolo realizované veľvyslanectvom Bulharskej republiky a Bulharským kultúrnym inštitútom pri príležitosti osláv 24. mája – Deň bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti, ako aj Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018. Táto výstava sa konala pod záštitou J. E., mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne, Yordanky Čobanovej. Medzi vysokopostavenými politickými predstaviteľmi, členmi diplomatického zboru, duchovnými osobnosťami, slovenskými kultúrnymi prominentmi a predstaviteľmi bulharskej spoločnosti, boli aj traja riaditelia najbohatších národných múzeí – Národné historické múzeum, Sofia – doc. Dr. Boni Petrunova, Slovenské národné múzeum – pán Branislav Panis a Slovenského hisorického múzea – pán Peter Barta.

Udalosť bola otvorená modlitbou v liturgickom speve Otčenáš, ktorú predniesol vokálny ansámbel Pravoslávie v zložení Rumen Dobrev (barytón), Konstantin Leypus a Dmitry Savon (bas).

Mimoriadne pôsobivé sú exponované originály – bohoslužobné predmety a rukopisy z fondu Národného historického múzea v Sofii, ktoré sa datujú do obdobia stredoveku a tematicky vykresľujú výstavu. K najcennejším ukážkam kresťanského umenia sa radí honosne zdobené Evanjelium zo 14. a
17. storočia vyrobené zo striebra a pozlátky, čierneho a červeného smaltu, kríž z roku 1615 s miniatúrnou drevorezbou, striebrom a pozlátkou, monštrancia sv. Sedmopočetníkov z roku 1833 zo striebra a pozlátky a relikviár zo striebornou rukou z roku 1837. Cenné ikony vykresľujúce sv. Cyrila a Metoda, sv. Klimenta Ochridského a sv. Sedmopočetníkov zobrazujú večne pretrvávajúcu úctu Bulharov k svätým učiteľom slovanských národov.

Výstava pozostáva z 23 fotopanelov a zobrazuje sv. Klimenta Ochridského ako žiaka slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda a ako učiteľa Bulharov. Taktiež ilustruje okamihy z dramatickej životnej cesty prvého bulharského arcibiskupa, ktorý prešiel od Konštantínopolu cez Veľkú Moravu do Ríma a z Veľkej Moravy do Plisky, Preslavu a Ochridu.

Výstava bude naďalej pokračovať v priestoroch najnavštevovanejšieho slovenského múzea na Bratislavskom hrade do 28. augusta 2018. Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva, sa táto výstava stala skutočnou inšpiráciou na ďalšie spoločné projekty o výmene emblémových zbierok medzi národnými múzeami Slovenska a Bulharska.

Duo Ivanov & Kmecova

Duo Ivanov & Kmecova

Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2018

Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2018