Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2018

Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Devíne 2018

V Bratislave tradične začína sviatok Bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti podľa pravoslávneho kalendára. Dňa 12. mája 2018 sa už po siedmy krát konalo Spoločné zhromaždenie Bulharov žijúcich na Slovensku a ich priateľov. V Devíne, na dvore Kostola sv. Kríža pred pamätníkom sv. Cyrila a Metoda, sa stretli predstavitelia všetkých bulharských inštitúcií na Slovensku – Bulharský zväz, Bulharský kultúrny inštitút, Bulharská škola Christa Boteva, Bulharská škôlka. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky pani Yordanka Čobanova privítala všetkých prítomných, najmä deti a hostiteľov pani Ľubicu Kolkovú, starostku Devina a Mons. Gavendu, správcu kostola, a vyzdvihla veľký civilizačný prínos stredovekého Bulharska pre duchovný rozvoj všetkých Slovanov a celej Európy. Deti v krásnom bulharskom jazyku prečítali verše, venované dielu Svätých bratov a hymnu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti Choď, národ oživlý. Predpokladá sa, že jedna z prvých literárnych škôl bola založená na tomto svätom mieste, kde boli prvé evanjeliá a liturgické knihy preložené do staroslovanského/starobulharského jazyka.

1.jpg

Po položení vencov a kvetov pred pamätník si hostia mohli pozrieť jubilejnú výstavu Národnej knižnice sv. Cyrila a Metoda (NKCM) KNIHY, SMERY, PUBLIKÁ, venovanú 140 rokom od jej vzniku a Bulharskému predsedníctvu v Rade EÚ 2018. Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI Bratislava, povedala o koncepcii expozície, na ktorej sú na paneloch zobrazené tri základné zbierky oddelení Rukopisy a staré tlačené knihy, Bulharský historický archív a Orientálne zbierky NKCM.

2.jpg

Starostka mestskej časti Devín pani Kolková poznamenala, že každoročné stretnutie Bulharov je už obľúbenou a očakávanou udalosťou miestnych obyvateľov, ktoré je súčasťou kultúrneho programu a života tohto malebného kúta Slovenska, nasýteného duchom myšlienky o slovanskej jednote.

Ešte príjemnejšie pokračovalo toto každoročné stretnutie v reštaurácii Metropol, kde po lahodnej jahňacine a bulharskom víne naši krajania tlieskali špeciálnym hosťom, pozvaných predsedníčkou Bulharského kultúrneho zväzu v Bratislave, pani Denisou Sekuličkou. Všetci sa zabávali do rytmu bulharských ľudových tancov a herec Igor z televíznej relácie Gospodari na Efira a Ivan, režisér Asociácie divadla a umenia GESTUS sa postarali o dobrú náladu. Šikovne viedli účastníkov k spievaniu hitov bulharskej populárnej hudby, ako napríklad skladbu Opäť sa stretneme o 10 rokov, ktorou si zaželali, aby sa tento sviatok oslavoval ešte mnoho rokov.

 

9.jpg
Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Deň Európy 2018

Deň Európy 2018