Duo Ivanov & Kmecova

Duo Ivanov & Kmecova

24. máj – Deň bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti 2018

Na sviatku sv. Cyrila a Metoda v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave predviedlo očarujúci koncert virtuózne duo Bojan Ivanov, klarinet a Andrea Kmecova, klavír. Nevystupovali spoločne po prvýkrát, ich  vystúpenia môžete nájsť na Youtube od roku 2009. Obaja žijú v Londýne, kde získali hudobné vzdelanie na najprestížnejších britských hudobných školách, ale spoločne spolupracujú aj na rôznych projektoch v iných krajinách sveta. Tentokrát vystúpili v rodnej zemi Andrey Kmecovej, na Slovensku, ktorá je zakladateľkou a riaditeľkou súkromnej akadémie Piano Maestros v Greenwich a pedagogičkou na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance and Junior Trinity College of Music.

Bojan Ivanov je koncertný klarinetista, držiteľ medzinárodných ocenení: The Making Music Philip & Dorothy Green Award, Woodwind Section First Prize from Ealing Music Festival, Haverhill Sinfonia Soloist Competition – Finalist, The Wilfred Hambleton Clarinet Competition – Finalist, International Competition for French Music Performance (Bulgaria), National Competition for Wind Instruments (Bulgaria).

V zaplnenom komornom priestore BKI Bratislava si prítomní mohli vychutnať svoje obľúbené klarinetové a klavírne klasické hudobné skladby – evergreeny od Elgara, Schuberta, Verdiho, Sarasateho, Piazzollu a Gershwina. Program bol doplnený mixom obľúbených bulharských skladateľov Bojana Ivanova, ako sú napríklad Kutev, Vladigerov a Valčanov. V poslucháčoch zanechal silný dojem virtuózny výkon zložitých variácií pre klarinet od Bojana Ivanova a porozumenie a cit slovenskej klaviristky Andrey Kmecovej pre nepravidelné rytmy  bulharských skladateľov, čo opäť poukázalo naše spoločné slovanské hudobné cítenie.

 Samotný koncert bol zaznamenaný v reportáži programu Regina Slovenského rozhlasu a televízie a ešte pred ním urobili novinári rozhovor s hosťujúcimi hudobníkmi z Londýna.

4.jpg
MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ