Duo Ivanov & Kmecova

Duo Ivanov & Kmecova

Koncert venovaný 24. máju - Deň bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

24.05.2018, 17:30 hod, BKI, Jesenského ulica č. 7, Bratislava

Virtuózne medzinárodné Duo Bojan Ivanov, klarinet a Andrea Kmecová, klavír nebudú spoločne vystupovať po prvýkrát. Ich vystúpenia môžete nájsť na YouTube od roku 2013. Obaja žijú v Londýne, kde získali hudobné vzdelanie na najprestížnejších britských hudobných školách, ale spoločne spolupracujú aj na rôznych projektoch v iných krajinách. Tento krát vystupujú v rodnej zemi Andrei Kmecovej, na Slovensku, ktorá je zakladateľkou a riaditeľkou súkromnej akadémie Piano Maestros v Greenwich a pedagogičkou na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance and Junior Trinity College of Music.

Bojan Ivanov je koncertný klarinetista, držiteľ medzinárodných ocenení: The Making Music Philip & Dorothy Green Award, Woodwind Section First Prize from Ealing Music Festival, Haverhill Sinfonia Soloist Competition – Finalist, The Wilfred Hambleton Clarinet Competition – Finalist, International Competition for French Music Performance (Bulgaria), National Competition for Wind Instruments (Bulgaria).

Na tomto koncerte v Bratislave sa poslucháči budú môcť nasýtiť obľúbenými klasickými skladbami pre klarinet a klavír od Elgara, Schuberta, Verdiho, Sarasateho, Piazzollu a Gershwina. V programe sú zahrnutí aj bulharskí skladatelia Kutev, Vladigerov a Valčanov.

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ

Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ