MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

Dňa 29. mája 2018 sa na Bratislavskom hrade v Slovenskom národnom múzeu uskutočnilo výnimočné podujatie, ktoré bolo zaradené do kultúrneho programu Ministerstva zahraničných vecí pre bulharské predsedníctvo Rady Európskej únie 2018. Ide o cyklus prednášok, ktoré v priebehu dvoch mesiacov predstavia dvaja poprední bulharskí vedci v 10 rozličných mestách, napríklad v Pekingu, Jekaterinburgu, Gente (Belgicko), Bratislave, Budapešti, Ľubľane a v iných.

V slovenskom hlavnom meste o túto prednášku prejavili záujem najvýznamnejší historici a archeológovia z Archeologického ústavu SAV, Archeologického múzea SNM, Slovenská archeologická spoločnosť, katedry archeológie a histórie na univerzitách v Bratislave, Nitre a Trnave, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda v Nitre, mnoho zainteresovaných občanov, učiteľov a lektorov, študentov a žiakov.

Diskutovalo sa o civilizáciách, ktoré sa rozvíjali a osídľovali na území Bulharska v období praveku, staroveku a stredoveku. Prednáška bola sprevádzaná prezentáciou, ktorá obsahovala fotografie najdôležitejších archeologických nálezov a lokalít, stredovekých kníh a miniatúr z vtedajšieho bulharského územia.

Prof. Ovčarov sa venoval neolitu (7000 – 6000 r. pred Kr.) a eneolitu (5000 – 4000 r. pred Kr.). Je známy archeológ a pracuje pre Archeologický ústav Bulharskej akadémie vied. Prof. Ovčarov sa preslávil objavením paláca cára Simeona vo Velikom Preslave, významného stredovekého Kláštora sv. Joana Prodroma a najmä skalným mestom Perperikon a svätyňou Orfea blízko dediny Tatul vo východných Rodopách. Je autorom viac ako 300 vedeckých publikácií.

4.JPG

Prof. Pavlov sa venoval obdobiu bulharského stredoveku a prednášku zavŕšil koncom Druhého bulharského cárstva v XIV storočí. Je historik stredovekár, taktiež aj publicista, básnik a televízny moderátor. Od roku 1984 vyučuje dejiny Byzancie a balkánskych národov v období V – XV storočia na Univerzite sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Trnove. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 článkov, štúdií, kníh, učebníc, encyklopédií, publikácií a poézie.

Šťastnou okolnosťou a výbornou ilustráciou k obdobiu, ktorému sa venoval profesor Pavlov bolo, že poslucháči boli obklopení panelmi a drahocennými zlatými a striebornými stredovekými predmetmi z Národného historického múzea v Sofii, ktoré sa momentálne nachádzajú na Bratislavskom hrade v rámci výmennej expozície medzi dvoma Národnými múzeami - Sv. Kliment Ochridský – žiak a učiteľ. Zatiaľ je táto výstava otvorená len pol mesiaca a už ju navštívilo viac ako 5000 ľudí.

5.JPG
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  Dňa Christa Boteva v Bratislave

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa Christa Boteva v Bratislave

Duo Ivanov & Kmecova

Duo Ivanov & Kmecova