MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

29.05.2018, 16:00 hod, Bratislavský hrad - Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

Prednáška je súčasťou Komunikačného programu Ministerstva zahraničných vecí pre bulharské predsedníctvo Rady Európskej únie 2018. Diskutovať sa bude o civilizáciách, ktoré sa rozvíjali a osídľovali na území Bulharska v období praveku, staroveku a stredoveku. Sprevádzaná bude prezentáciou, ktorá obsahuje fotografie najdôležitejších archeologických nálezov a lokalít, starovekých kníh a miniatúry vtedajšieho bulharského územia.

Prof. Ovčarov sa bude venovať neolitu (7000 r. pred Kr.) a eneolitu (5000 r. pred Kr.). Je známy archeológ a pracuje pre Archeologický ústav Bulharskej akadémie vied. Prof. Ovčarov sa preslávil objavením paláca cára Simeona vo Velikom Preslave, významného stredovekého Kláštora sv. Joana Prodroma a najmä skalným mestom Perperikon a svätyňou Orfea blízko dediny Tatul vo východných Rodopách. Je autorom viac ako 300 vedeckých publikácii.

Prof. Pavlov sa bude venovať obdobiu bulharského stredoveku a prednášku zavŕši koncom Druhého bulharského cárstva v XIV storočí. Je historik stredovekár, taktiež aj publicista, básnik a televízny moderátor. Od roku 1984 vyučuje dejiny Byzancie a balkánskych národov v období V-XV storočia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Trnove. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 300 článkov, štúdií, kníh, učebníc, encyklopédií, publikácií a poézie.

Duo Ivanov & Kmecova

Duo Ivanov & Kmecova