Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  Dňa Christa Boteva v Bratislave

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa Christa Boteva v Bratislave

Dňa 01.06.2018 sa konal pietny akt kladenia vencov pred pamätníkom padlých bulharských partizánov počas Slovenského národného povstania a pri príležitosti Dňa Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu а nezávislosť. Vojenský orchester zahral bulharskú a slovenskú hymnu a v ich hudobnom sprievode boli následne položené množstvo vencov a kytíc. Medzi prítomnými boli predstavitelia diplomatických misií na Slovensku, zástupcovia slovenskej štátnej správy, starostovia mestských častí Bratislavy, členovia Zväzu antifašistov na Slovensku, ako aj bulharskí a slovenskí občania

J.E. pani Yordanka Chobanova, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike predniesla prejav venovaný pamiatke padlých hrdinov. Básňou „Chadži Dimitar“ veľkého bulharského poeta a revolucionára Christa Boteva, tento rok sme si pripomenuli aj 140 výročie od oslobodenia Bulharska od 500 ročného osmanského íha v roku 1878. Ceremoniál pokračoval umeleckým prednesom, ktorý zahŕňal tvorby venované padlým hrdinom. Žiaci z bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave oduševnene recitovali v bulharskom a slovenskom jazyku „Kto padne v boji za slobodu, nezomiera“ aj iné verše. Tento úryvok je vyrytí na pomníku bulharských partizánov na Vajanskom nábreží v Bratislave.

Každý rok vence kladu Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Kultúrny zväz Bulharov aj ich priateľov na Slovensku, Zväz antifašistov na Slovensku, Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva v Bratislave, dôstojníci a vojenské organizácie, veľvyslanectva rôznych krajín, občania.

PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár

PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

MISIA BULHARSKO – prednáška prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova