PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár

PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár

.

14.06. 2018, 18:00 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK (www.partnersgroup.sk) vstúpilа na trh finančných služieb na Slovensku v roku 2007 s ambíciou postupne sa stať lídrom. V spolupráci s poprednými finančnými spoločnosťami vyvíjajú exkluzívne finančné produkty s väčšou pridanou hodnotou pre klienta. Do konca aj Dominika Cibuľková využíva ponuky a služby spoločnosti pre objektívnejšie finančné plánovanie svojich finančných zdrojov. PARTNERS GROUP aktívne buduje sieť pobočiek po celom Slovensku a teraz sa rozhodla vstúpiť aj na Bulharsky trh, kde vidí veľké možnosti. Takto nedávno vznikla spoločnosť PARTNERS GROUP BG (www.pgbg.bg).

V tejto súvislosti sa bude konať seminár pre Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku.

Účasť na seminári je bezplatná.


 

 
Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva  v Slovenskej republike

Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva v Slovenskej republike

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  Dňa Christa Boteva v Bratislave

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa Christa Boteva v Bratislave