Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva  v Slovenskej republike

Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva v Slovenskej republike

V dňoch 19. a 20. júna 2018 do Bratislavy na oficiálnu návštevu pricestoval prezident Bulharskej republiky pán Rumen Radev, ktorý bol pozvaný slovenským prezidentom pánom Andrejom Kiskom. Obaja prezidenti sa zhodli na tom, že EÚ potrebuje jednotné riešenie migračnej politiky. Zvrchovanosť zákona bola ďalšou témou rozhovorov medzi dvomi štátnikmi. Podľa prezidenta Radeva spoločnosť v Bulharsku tak ako aj spoločnosť na Slovensku má záujem, aby boli nastolené efektívne protikorupčné praktiky. Pán Rumen Radev a pán Andrej Kiska sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na prijatie európskej meny a to sú transparentnosť, prísny bankový dozor a odhodlané opatrenia proti korupčným praktikám. „Slovensko môže Bulharsku zdeliť svoje skúsenosti so zavedením európskej meny, podporujeme vás vo vašej snahe vstúpiť do eurozóny a Schengenského priestoru“, poznamenal slovenský prezident. Za prítomnosti oboch prezidentov boli podpísané bilaterálne dohody o spolupráci medzi Technickou univerzitou v Sofii a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, medzi Bulharskou tlačovou agentúrou a TASR, ako aj medzi Univerzitou pre národné a svetové hospodárstvo v Sofii a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Uvedené dokumenty dávajú nový podnet k spolupráci v oblasti vzdelávania a informatizácie spoločnosti.

2.jpg

Po týchto stretnutiach pán prezident Rumen Radev išiel na Bratislavský hrad, kde ho už očakávali učitelia a deti z Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave a početní členovia bulharskej komunity.

5.jpg

„Naši spoluobčania na Slovensku sú úžasným príkladom o tom, že Bulharsko je moderným štátom, otvoreným svetu“, uviedol pán Rumen Radev. Podľa jeho slov vysoké hodnotenie našich spoluobčanov na Slovensku bolo formované ešte pred storočím bulharskými záhradníkmi, ktorí sa stali príkladom pracovitosti, poctivosti a lojality. Tieto nádherne dojmy sa znásobili príchodom posledných generácií našich spoluobčanov, ktorí ukázali, že Bulhar je vysokokvalifikovaný v súčasných informačných technológiách“.

10.jpg

„Vďaka vám je Bulharsko všade tam, kde znejú bulharské piesne, bulharský jazyk a je prítomný bulharský duch“. Týmito slovami sa prezident obrátil na našich spoluobčanov a žiakov Bulharskej školy, ktorí dojali prítomných svojou interpretáciou bulharských piesní. Prezident sa im poďakoval, že nezabúdajú národné tradície a svoje korene. Každý mal možnosť prihovoriť sa prezidentovi, dať mu svoju otázku a odfotiť sa s ním na pamiatku. Pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, pánovi prezidentovi darovala katalóg výstavy Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ, ktorá bola otvorená pri príležitosti Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018 iba pred mesiacom v jednej zo sál Bratislavského hradu len o poschodie vyššie. Prezidenta privítala J.E. mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike pani Jordanka Čobanova. Váženého hosťa si uctili aj riaditelia Slovenského národného múzea a Slovenského historického múzea, ktorí boli hostiteľmi vzácnych zlatých a strieborných relikvií Cyrilo-metodského dedičstva z Národného historického múzea v Sofii ako aj stretnutia bulharského prezidenta na Bratislavskom hrade. Spomedzi prítomných boli aj doyeni bulharskej komunity a ich rodiny, učitelia, žiaci, prednášajúci, študenti bulharistiky na Univerzite Komenského, mladí Bulhari, ktorí našli svoj kariérny rozvoj v slovenských technologických parkoch a firmách, ako aj slovenskí občania, ktorí študovali v Bulharsku. Všetci mali výlučne dobrú náladu, a deti a ich učitelia sa radovali, že budú mať ešte jednu možnosť stretnúť sa so vzácnym hosťom na druhý deň, teda 20. júna. Podľa programu prezident Bulharskej republiky Rumen Radev mal navštíviť Bulharsku základnú školu a gymnázium Christa Boteva v Bratislave, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia bulharskými vlastencami na Slovensku.

4.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
18.jpg
Knihy, smery, publiká

Knihy, smery, publiká

PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár

PARTNERS GROUP BG – možnosti pre kariérny vývin, seminár