Knihy, smery, publiká

Knihy, smery, publiká

Jubilejná putovná výstava venovaná 140 rokom od vzniku Národnej knižnice svätých Cyrila a Metoda a Bulharskému predsedníctvu v Rade EÚ 2018.

03.07.2018 o 16:00 hod., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica. Výstava bude trvať do konca augusta 2018.

Po uvedení expozície v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave a na Devíne, bude ďalej predstavená divákom v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Expozícia predstaví emblémové dokumenty z fondov Národnej knižnice Sv. Cyrila a Metoda (NKCM). Doc. Dr. Ľubomír Georgiev, vedúci oddelenia Ochrany rukopisov je jedným z autorov koncepcie a tematických panelov, ktoré predstavia občanom v Banskej Bystrici cenné rukopisy, staré tlačené knihy, dokumenty a fotografie, spojené s minulosťou, kultúrou a bojmi o vyslobodenie Bulharska.

 

 

 
Amazonky – výstava malieb a sôch

Amazonky – výstava malieb a sôch

Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva  v Slovenskej republike

Oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva v Slovenskej republike