Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro

Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro

22.03.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

V roku 2002 Daria a Mitko Michalkovi položili základy tanečnej školy Choro pri Národnom kultúrnom dome sv. Cyrila a Metoda v Sofii, v ktorej aj doteraz tancuje viac ako 50 detí. Ďalší rok otvorili aj tanečnú školu pre dospelých. Vyučujú sa tu folklórne tance zo všetkých etnografických oblastí Bulharska, ale tiež aj z iných balkánskych krajín. Dnes už má súbor Choro školy v Sofii, Perniku a Božurišti, ktoré navštevuje viac ako 200 ľudí rôznych vekových kategórií. Tanečníci majú každoročne turné v krajine a zúčastňujú sa na mnohých medzinárodných folklórnych festivaloch v Bulharsku aj v zahraničí.

Okná do duší – výstava obrazov Mili Milčevej

Okná do duší – výstava obrazov Mili Milčevej

Duchovné korene Bulharska – expozícia malieb Keazima Isinova

Duchovné korene Bulharska – expozícia malieb Keazima Isinova