Okná do duší – výstava obrazov Mili Milčevej

Okná do duší – výstava obrazov Mili Milčevej

Projekt vznikol v spolupráci Goetheho inštitútu v Bratislave, Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a Umeleckej galérie Vladimira Dimitrova-Majstora v Kjustendile, Bulharsko.

27.03.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Estetické krédo talentovanej umelkyne Mili Milčevej (1934-2014) bolo v rozpore s tzv. socialistickým realizmom v Bulharsku a nastala chvíľa kedy musela prijať všetky riziká emigrácie.

Narodila sa v Kjustendile a ukončila Vysokú školu výtvarných umení v Sofii. V roku 1969 emigrovala do Mníchova (Nemecko), kde zostala žiť a pracovať. Uchytila sa tu ako svojbytná umelkyňa, navždy spojená so svojimi rodnými koreňmi. Napriek tomu, že sa presadila svojimi monumentálnymi projektmi, jej slabosťou zostalo maľovanie. Zahraničnému publiku učarovala svojim citom pre farebnú kompozíciu, ovplyvnenú bulharským ľudovým umením. Jej tvorba je známa závanom starobylosti bohatého tráckeho, rímskeho a byzantského dedičstva. Mila Milčeva začala využívať aj zmiešanú techniku, olej a zlatú farbu, ktoré sa využívali pri byzantských a pravoslávnych ikonách. Monumentálne maľby portrétu (rozmer 2,50 x 1,50 m) vystavovala na kolektívnych výstavách v mníchovskej galérii Haus der Kunst. Magické oči vyobrazených akoby prenikali do hĺbky duše a vyzývali k sebareflexii.

Výstava v BKI Bratislava OKNÁ DO DUŠÍ prezentuje portréty, ktoré nezapadajú do koncepcie klasických vzorov. Výstava zahŕňa aj ilustrácie k detskej knihe The Owl Book (Knižka o sove), ktorá je dlhoročným plodom tvorivej spolupráce so svetoznámym slavistom a bulharistom profesorom Dr. Tomasom Butlerom z Harvardu. K jeho krátkym veršom Mila vytvorila originálne portréty hrdinov – zvieratiek. Tie sú oknom do detských duší.

Zvyšok života bola Mila Milčeva docentkou, vyučovala nástennú maľbu, maliarstvo, kresbu a portrét na mníchovskej Volkshochschule. V roku 2012 získala Zlatú ihlu – Bavorské ocenenie za pedagogický prínos.

Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro

Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro