Duchovné korene Bulharska – expozícia malieb Keazima Isinova

Duchovné korene Bulharska – expozícia malieb Keazima Isinova

19.03.2019, 16:00 hod., koncertná sieň Dvorana, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, Nám. SNP

Výstava je pod záštitou J.E. pani  Jordanky Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na Slovensku.

Keazim Isinov sa narodil roku 1940 v okolí Plevenu, Bulharsko. Vyštudoval odbor maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení Nikolaja Pavloviča. Okrem maľby sa venuje aj drobnej plastike, sochárstvu a miniatúre. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1971. V súčasnosti už mal viac ako 30 samostatných výstav v Bulharsku a v zahraničí. V roku 2005 sa stal víťazom súťaže Milenium v Holandsku na tému 1001 dôvodov, aby som miloval Zem, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 000 umelcov a bol vyhlásený za umelca tisícročia. Bol vyznamenaný rádom sv. Cyrila a Metoda za prínos v oblasti kultúry.

Keazim Isinov je originálny bulharský autor, ktorého vesmír je plný múdrosti, láskavosti a dobrosrdečnosti. Má cit pre štýl a obdivuje majestátnosť prírody vo všetkých jej formách. Jeho námety a symbolika sú pozemské, ale zároveň aj mytologické a duchovné. Tajomstvo Bogomilov je mu dobre známe, ale sníva aj o mýtoch o Orfeovi. Keazim je uznávaný umeleckými znalcami zo všetkých kútov sveta. Doktor Sammer, prezident Rakúskej spoločnostikresťanskéhoumenia povedal: „Veľkí umelci ako Keazim Isinov budú vždy proroci“.

Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro

Spurná jarná rovnodennosť – koncert ansámblu Choro

Zrkadlo času. Ženská krása v priebehu storočí

Zrkadlo času. Ženská krása v priebehu storočí