Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej

Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej

02.05.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Krasimira Drumeva je výtvarníčka, grafická dizajnérka a pedagogička. Venuje sa tlačenej a webovej reklame, ochranným známkam, plagátom, fotografiám a maľbám. Popritom vyučuje grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu na Velikotarnovskej univerzite.

Výstava na tému rád čítam pozostáva z 35 plagátov inšpirovaných autorkinou láskou ku knihám a bulharskej cyrilike. Takmer na všetkých plagátoch je zobrazená kniha. Prostredníctvom čítania sa uchováva a dedí poznanie a duchovnosť ľudstva. Kvôli rôznym formám súčasnej digitálnej komunikácie sme spohodlneli. Všetko chceme dosiahnuť rýchlo a jednoducho len jedným kliknutím myši. Tieto nové vymoženosti síce uľahčili každodenný život, ale taktiež nás okrádajú o čas. Na plagátoch sa myšlienka čítania preplieta so symbolom bulharskej identity, ktorú predstavuje bulharská azbuka. Cieľom je zvýšiť povedomie divákov zdôraznením skutočnej hodnoty písomnosti, ktorá je prítomná už viac ako tisíc rokov a uchováva podstatu ľudstva. Pri príležitosti osláv slovanskej písomnosti, ktorá sa koná 24. mája, bol vybratý mesiac máj na vernisáž výstavy v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.

Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení

O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení