Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

04.05.2019, 10:00 hod., kostol Svätého kríža a Kultúrny dom v Devíne, Bratislava

V Devíne sa uskutoční tradičné stretnutie bulharskej komunity. O kultúrny program sa postarajú žiaci Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva a potom bude nasledovať slávnostné kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda vo dvore kostola Svätého kríža.

Program bude pokračovať v kultúrnom dome – Devín, kde bude vernisáž výstavy detskej tvorby O písmenách. Kultúrno-vzdelávací projekt je financovaný Fondom na podporu kultúry národnostných menšín na Slovensku.

Deti z Bratislavy a Sofie predstavia 30 obrazov namaľovaných na plátne, venovaných bulharskej azbuke. Výstava vznikla v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu O písmenách, pod vedením umelkyne Radostiny Doganovej (Slovensko/Bulharsko) a Stanislavy Stojanovej (Bulharsko). Projektu sa zúčastnia deti z Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave a z Umeleckej školy BLUESS-art studio v Sofii.

O 13:00 h. v reštaurácii Veranda Cantina (Karadžičova 14, Bratislava – Staré mesto) zaspievajú špeciálni hostia z Bulharska, známi a obľúbení Doni a Neti a o folklórnu časť vystúpenia sa postarajú Jordan Penev (akordeón) a Peter Kaštar (husle).

Deň Európy

Deň Európy

Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej

Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej