Deň Európy

Deň Európy

04. – 05.05.2019, 10:00 – 22:00 hod., Majáles, Tyršovo nábrežie, Bratislava; Café Európa, KC Dunaj

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Roman Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži roku 1950 navrhol novú podobu politickej a ekonomickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou (EÚ).

Delegácie EÚ organizujú v rôznych krajinách spoločne s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitúciami členských štátov kultúrne podujatia – lekcie, konkurzy, filmové festivaly, koncerty a slávnosti, ktoré ročne navštívia tisícky ľudí. Tento rok sa udalosť koná v rámci majálesu na Tyršovom nábreží, a priestor na diskusiu o témach s európskym rozmerom bude prebiehať v Café Európa v Bratislave, Novej synagóge v Žiline a v Centre nezávislej kultúry v Prešove.

Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti

Siedme stretnutie Bulharov a ich priateľov, žijúcich na Slovensku, venované 24. máju - Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti