Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

21.05.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

lili2.jpg

Lili Bogdanova sa narodila roku 1994 v Sofii. Ukončila Národnú múzickú školu L. Pipkova. V súčasnosti je študentkou jednej z najprestížnejších hudobných akadémií vo svete – Vysoká škola múzických umení Hannsa Eislera v Berlíne a chodí do triedy prof. Eldara Nebolsina. Získala viacero ocenení, napríklad Allegro Vivace Bulharského národného rádia a Mladý hudobník za rok 2014, ako aj množstvo cien na medzinárodných súťažiach v Bulharsku, Taliansku, Maroku, Anglicku, Česku atď. V roku 2017 vydala svoj prvý album Dievča s ľanovými vlasmi. Koncertuje ako sólová a komorná klaviristka, ako aj sólistka v orchestroch v Európe, Amerike a Ázii, napríklad v Sofijskej filharmónii; Rusenskej filharmónii; Novom symfonickom orchestri; Symfonickom orchestri Vidin; Symfonicom orchestri Atény, Grécko; Mozart Virtuoso Orchestra, Tokio, Japonsko; Columbia County Orchestra, Georgia, USA a ďalšie. V roku 2017 získala štipendium Klavarte od švajčiarskej nadácie a v roku 2018 štipendium Deutschlandstipendium od nadácie Lucia Löser.

Petya Hristova sa narodila roku 1992 v Sofii. Po ukončení Národnej múzickej školy L. Pipkova začala štúdium na moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského v triede prof. Natálii Trulovej. V súčasnosti študuje druhú vysokú školu na Berlínskej umeleckej univerzite v triede prof. Klausa Helviga. Ukončila aj bakalársky stupeň na Vysokej škole múzických umení v nemeckom meste Karlsruhe. Je držiteľkou mnohých ocenení, ktoré získala na medzinárodných súťažiach v Bulharsku, Rusku, Taliansku, Nemecku a na Cypre.

Koncertuje ako sólistka a komorná klaviristka na uznávaných a prestížnych scénach v Európe. Je sólistkou v mnohých orchestroch, napríklad v Sofijskej filharmónii, Novom symfonickom orchestri, Symfonietta Vidin, Bruselskom komornom orchestri a ďalších.

 

Lili Bogdanova a Petya Hristova zopakujú svoj koncert aj v Banskej Bystrici

22.05.2019, 18:00 hod., Štátna vedecká knižnica, ulica Lazovná 9, Banska Bystrica

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského

Deň Európy

Deň Európy