O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení

O písmenách. Cyrilika v súčasnom bulharskom umení

Výstava v rámci prezentácie Plovdivu, Európskeho hlavného mesta kultúry roku 2019

02.05.2019, 15:30 hod., Západná terasa Bratislavského hradu

Výstava je pod záštitou J. E., mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku, pani Jordanki Čobanovej. Ide o spoločný projekt BKI Bratislava a Mestskej umeleckej galérie – Plovdiv a Nadácie Plovdiv 2019. Predstavuje tridsať písmen bulharskej azbuky vyobrazených prostredníctvom výtvarného umenia. Zbierka 30 obrazov od 30 rôznych plovdivských maliarov, ktorá zobrazuje jednotlivé písmená bulharskej azbuky, je poslancom Európskeho hlavného mesta kultúry Plovdiv 2019. Výstavu zaháji námestníčka ministra kultúry Bulharskej republiky, pani Amélia Geševa.

Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej

Rád čítam – výstava plagátov Krasimiri Drumevej

Tres Muchachos Musicos

Tres Muchachos Musicos