Вечер на съвременния български театър и драма

Вечер на съвременния български театър и драма

На 28.05.2014 г. в Театралния институт в Братислава се състоя вечер посветена на българската драма и театър. От България пристигнаха в Словашката република видни театрални дейци от най-големия общински театър „София“.

Председателят на Българската асоциация за театър, любим актьор и директор на столичния театър „София” господин Ириней Константинов разказа на присъстващите театрални дейци, журналисти, театроведи и студенти от Висшето училище по тееатрални и музикални изкуства в Братислава за процесите, предизвикателствата и реформите в развитието на съвременния български театър през последните десет години. В получилата се дискусия той отговори на много зададени въпроси, сред които за провежданите в България театрални фестивали, както и за начина на оценяване на номинираните победители. Бяха направени препратки към концепцията на току-що провелия се в Братислава фестивал „Нова драма“, организиран от Театралния институт на Словакия. Той се провежда ежегодно през месец май като на него се промотират млади автори и трупи от различни страни на Европа. Тази година фокусът бе върху Унгария, през 2015 г. ще бъде върху Германия, а Българският културен институт е уговорил фестивалът през 2016 г. да бъде посветен на Българската нова драма.

След неговото изказване госпожа Богдана Костуркова – драматург в Театър „София” изнесе лекция на тема: „Новото в българската драматургия от началото на XXI век.” Тя запозна пръсъстващите с най-успешните театрални сцени на София и с техния репертоар. Особено място отдели на конкурсите за нови български пиеси написани предимно от млади автори. Госпожа Костуркова разказа за формирането на различни типове публика със свои собствени предпочитания, които изискват различен режисьорски подход. Всеки театър намери своето място в нейната лекция, като най-интересните постановки бяха илюстрирани с подбрани фотографии на сценографията, актьорите и други визуални аспекти на постановките. Особен интерес в публиката предизвикаха младата българска драматургия и съвместните авторски спектакли на режисьор с драматург, както и театралните експериментални работилници.

Целта на дискусията бе да се сподели опит, да се установят лични контакти и уговорят гостувания на реципрочни начала на български трупи на словашки театрални фестивали и обратното. Лекцията на госпожа Костуркова ще бъде публикувана в словашкото театрално списание „Код”.

Организатори: БКИ Братислава, Театрален институт Братислава, Театър „София”, Българска асоциация за театър.

„Гъдулката гори“ – представление на театър „София”

„Гъдулката гори“ – представление на театър „София”

"Симфониета дел' арте" - празничен концерт посветен на Националния празник на България  - 24 май

"Симфониета дел' арте" - празничен концерт посветен на Националния празник на България - 24 май