Поетична вечер и представяне на книга на Илка Бирова

Поетична вечер и представяне на книга на Илка Бирова

На 07.05. 2014 г. в Българския културен институт в Братислава, бе представена книгата „През моите очи” на доц. д-р Илка Бирова. Това е първата й художествена книга, която съдържа стихове, афоризми, пословици и есета. Те имат автобиографична основа, носят духа на поколението на родените през 50-60 години на ХХ в. и представляват светъл размисъл за човешкото битие. Посланията на авторката са запазване на българския език и културна идентичност, съхраняване на връзката между поколенията, възхвала на светлината и радостта от живота.

P1014765.JPG

Илка Бирова разказа как е възникнала книгата й и проникновено прочете няколко есета и стихове. Особено се открояваха носталгичните спомени за родното място и посланията към децата на съвременна България, пръснати по света.

Сред публиката бяха предимно приятели и колеги на доц. д-р Илка Бирова, приятели на БКИ, преподаватели от Университета Ян Амос Коменски, братя по перо и преводачи.

Илка Бирова е доцент в Катедрата по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи в сферата на чуждоезиковата методика и превода. Тя бе в Словакия по обмен между университетите „Матей Белла” в Банска Бистрица и Софийския университет „Св. Кл. Охридски” в рамките на Европейската програма за преподавателска мобилност – „Еразмус”. Доц. Бирова изнесе курсове от лекции „Български културни традиции” и „Междукултурен диалог” на студенти от Философския факултет, Катедра „Европейски културни изследвания” в гр. Банска Бистрица.

Организатор: БКИ, Братислава.

III-ти майски събор, посветен на Св.Cв. Кирил и Методий 2014

III-ти майски събор, посветен на Св.Cв. Кирил и Методий 2014

115-годишнина от рождението на П. Владигеров – Великденски концерт 2014

115-годишнина от рождението на П. Владигеров – Великденски концерт 2014