65 години от реемиграцията на българските словаци в бивша Чехословакия

65 години от реемиграцията на българските словаци в бивша Чехословакия

На 26.11.2015 г. в Българския културен институт в Братислава доцент д-р Стефан Зеленак изнесе лекция по повод 65-годишнината от завръщането на словаците от България в Чехословакия. Основният акцент бе върху живота на завърналите се от емиграция в новите условия, които Родината на техните предци им предоставя. Обърнато бе специално внимание върху дейността на Съюза на словаците от България и неговите отношения с българската общност и с българските институции в Словакия.

Доц. д-р Стефан Зеленак представи историческите предпоставки за преселването като отбеляза, че в периода 1946 – 1960 г. близо 95% от българските словаци се завръщат в Родината си. Основните причини са икономически и социални – недостиг на земя, намаляване на заетостта в селското стопанство и др. За да върне своите сънародници в родните им земи Правителството на Чехословакия по това време отправя призив към задграничните словаци: „Върнете се в Родината на своите предци!”.

През 1946 г. представители на словаци и чехи от България правят съвещание в Прага, на което обсъждат възможностите за завръщането си в Родината. Планът за рееемиграцията на словаците от България, Румъния и тогавашна Югославия е ръководен от „Бюро за заселване” в Братислава. Словаците е трябвало да се преселят в Южна Морава и Южна Словакия. Замисълът за преселването е бил реализиран само отчасти.

На 6 май 1949 г. е подписан „Договор за преселването на чехите и словаците от България в Чехословакия” и въпросът с реемиграцията е решен. Словаците, които се връщат в Родината си, имат възможност да придобият професионална квалификация и да получат средно и висше образование. Преселението фактически предотвратява асимилирането на бъдещите генерации.

Д-р Зеленак използва за презентацията си географски карти, фотографии и документални материали, отразяващи историческите събития, свързани със съдбата на словаците от края на 19-ти и до средата на 20-ти век.

На лекцията присъстваха потомци на българските словаци, приятели от Българския културен съюз в Словакия и гости на БКИ.

Организатори: Съюз на словаците от България в Словашката република, БKИ Братислава.

В очакване на Коледа 2015

В очакване на Коледа 2015

Глаголицата в картините на Антония Дуенде

Глаголицата в картините на Антония Дуенде