Референдум 2015

Референдум 2015

.

С указ на Президента на Република България № 163 от 10 август 2015 г., обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., е определен 25 октомври 2015 г. за дата на провеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите". Съгласно Изборния кодекс, право на участие в референдума имат всички български граждани, които към датата на референдума имат навършени 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Съгласно решение №1828-МИ/НР от 4.09.2015 г. на Централната избирателна комисия, в Братислава ще бъде образувана избирателна секция. Секцията ще бъде открита в сградата на Посолството на Р България в Братислава, ул.”Кузманихо” 1.

Български гражданин, който има избирателно право и желае да гласува на националния референдум, може да заяви това не по-късно от 29 септември 2015 г., чрез писмено заявление по образец. Образецът може да бъде изтеглен от адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/170/index.html. Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до посолството на Република България в Братислава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия на адрес: https://www.cik.bg/foreign_register_2015?. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Попълването на заявлението не е задължително. В случай, че българският гражданин не се е регистрирал предварително, но желае да гласува, в деня на провеждане на референдума той попълва на място декларация по образец.

Денят за гласуване на националния референдум започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.

Посолство на Р България,
Братислава

Откриване на XXV-то юбилейно Биенале на илюстацията БИБ 2015

Откриване на XXV-то юбилейно Биенале на илюстацията БИБ 2015

"Графика и илюстрация" - българска изложба в рамките на XXV то юбилейно Биенале на илюстрацията 2015

"Графика и илюстрация" - българска изложба в рамките на XXV то юбилейно Биенале на илюстрацията 2015