Чипровски килими

Чипровски килими

На 03 октомври 2017 г. в залата на БКИ бе открита изложба на Чипровски килими, собственост на Етнографски музей, Берковица. Въпреки мрачното, дъждовно време, ярките цветове на килимите грееха във витрините и залата на института. Директорът на Етнографския музей, Берковица г-н Ивайло Пешков направи увлекателна екскурзия из възрожденските градове Чипровци, Берковица и Пирот, които са известни със своите уникални, ръчно тъкани килими и гоблени. Те са съществен дял от българското национално наследство и са прочутите у нас и в чужбина. Развитието на орнаментиката и цветовото богатство са обусловени от българския национален бит, традиции, празници и са феномен, съдържащ много символика. Първите сведения за производството на килими в Чипровци са от началото на XVII век. Познати са три периода в стиловете на тъкане на килимите – конструктивен, декоративен и орнаментален. През 2014 г. Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, на сесия проведена в Париж, вписва "Традицията на производство на Чипровски килими" в Световната представителна листа на нематериалното културно наследство. По този начин ЮНЕСКО дава достойна заслужена оценка и признание на чипровските килими, а те получават видимост пред международната общност, давайки надежда за ново възраждане на килимарството в Чипровци, Берковица и региона.

2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Кафене на езиците

Кафене на езиците

Европейски ден на езиците 2017

Европейски ден на езиците 2017