„Българските общности в Средна Европа“ - Формиране, битуване и идентичности

„Българските общности в Средна Европа“ - Формиране, битуване и идентичности

На 28.11.2017 г. Българският културен институт събра в залата си членове на българската общност в Словакия, фолклористи, етнолози и слависти на представянето на най-новата книга на доц. Владимир Пенчев - „Българските общности в Средна Европа“ - Формиране, битуване и идентичности. Книгата е посветена на българите в Средна Европа, на техния живот, култура, особености, взаимоотношения с обкръжаващата среда. Посветена е и на българите у нас и цели да ги запознае със сънародниците им зад граница с тяхното общностно битие. Тази книга е посветена също на така характерните за човечеството постоянни движения – миграциите.

2.jpg

Авторът Владимир Пенчев е чест гост в Чехия и Словакия, който има тук многобройни приятели, колеги и съмишленици. Доцент е в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ЕФЕМ) към БАН. Говори добре чешки, защото е славист, бохемист, фолклорист, етнолог и преводач. Занимава се с историография на българската и славянската фолклористика, история на българо-чешките културни взаимодействия, с етнология на славянството, с изследвания на славянските миграционни общности в българските земи и на българските миграционни общности в Средна Европа и др.

Автор е на над 200 научни публикации, включително повече от 10 авторски и съавторски книги, сред които „Българо-чешки фолклористични контакти през Възраждането (60-те и 70-те г. на ХІХ в.)“, „Българи по чешките земи“ (в съавторство), „Паралакс в огледалото, или за мигрантските общности в чуждоетнична среда (чехи и словаци в България, българи в Чехия)“, „История на Чехия“ (в съавторство), „Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého“ и т.н.

4.jpg

Участвал е и е ръководил многобройни български и международни научни проекти, както и научни конгреси, конференции, симпозиуми и пр.

Дългогодишния опит на доц. Пенчев като преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски”, ПУ „П. Хилендарски”, Нов български университет, който е водил лекционни курсове в български, чешки и словашки университети допринесе да се създаде прекрасна и занимателна атмосфера в залата на БКИ Братислава. Директорът на института Ваня Радева беше водещ на срещата, като въпросите си беше формулирала около най-злободневните проблеми в българското общество: Миграция или мобилност; Младите българи – мигранти или командировани; Перспективи за завръщане; Стълбове на българското самосъзнание у мигрантите; Нови възможности за мобилност в ЕС; Глобалната нация. Доц. Пенчев засегна дори темите за различията между средноевропейските българи и нашите сънародници в Америка и по-далечните континенти. Отец Николай, свещеник в Църквата на българското малцинство в Братислава, се интересуваше от отношението на мигрантите към православната църква в неправославна среда. Въпросите бяха толкова много и толкова емоционални. Всички присъстващи бяха пряко въвлечени в проблематиката, която изследва ученият и всеки искаше да чуе неговото професионално мнение. Ясно е, че доц. Пенчев ще напише още много трудове по темата, която е толкова гореща и динамична, а също, и че ще продължи да бъде тачен гост в Братислава.

 

Традиционна вечер на Българската култура и фолклор

Традиционна вечер на Българската култура и фолклор

Благотворителен коледен базар 2017 година

Благотворителен коледен базар 2017 година