Výstava Bulharskí svätci k príležitosti štátneho sviatku - 3. marec

Výstava Bulharskí svätci k príležitosti štátneho sviatku - 3. marec

Dňa 03.03.2014 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte otvorená výstava s názvom Bulharskí svätci, venovaná štátnemu sviatku – Dňu oslobodenia Bulharska a nezabudnuteľnej pamiatke duchovných patriarchov Bulharska. 

Vernisáž otvorila pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, následne mala slovo J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku. ThLic. Andrej Škoviera PhD., samostatný vedecký pracovník zo Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, priblížil publiku osud a dielo týchto veľkých osobností, vyzdvihol ich kultúrny a duchovný prínos pre Bulharsko, Slovensko a celý slovanský svet.

Tretí marec je významný dátum, kedy Bulharsko opäť ožíva na mape Európy po takmer 500-ročnej nadvláde Osmanskej ríše.

Po krutom a krvavom potlačení Aprílskeho povstania 1876, ktoré vyvolalo veľký ohlas v Európe, mnohí významní európski verejní i štátni činitelia podporili Bulharov. Patrili k nim napríklad William Gladstone a Victor Hugo. 

Začala sa Rusko-turecká vojna, ktorej sa zúčastnili Bulhari, Rusi, Rumuni, Fíni, Srbi a ďalší kresťania. Skončila sa porážkou Osmanskej ríše a podpisom San-Stefanskej mierovej zmluvy 3. marca 1878 . Tento deň slávia Bulhari ako Deň oslobodenia Bulharska. 

Výstava je pokračovaním kultúrnych podujatí z r. 2013, venovaných 1150. výročiu Veľkomoravskej misie. Výstavu darovala Bulharskému kultúrnemu inštitútu Národná knižnica sv. Cyrila a Metoda v Sofii a skladá sa z 19 farebných plagátov. 

Sú na nich zobrazení 15 bulharskí svätci vrátane svätých bratov Cyrila a Metoda, sv. Sedmopočetníkov, ako aj obľúbených a uctievaných patrónov Európy, akými sú sv. Ivan Rilský, sv. Ján Kukuzel, sv. Paisij Chilendarský, sv. Zlata Maglenská a ďalší. Preložené a vystavené sú taktiež faksimile stredovekých tropárov, ktoré velebia ich dielo.

Výstava vyvolala veľký záujem a prítomných náštevníkov vernisáže, medzi ktorými boli historici, teológovia, jazykovedci, intelektuáli a iní.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Národná knižnica sv. Cyrila a Metoda v Sofii a SÚJS SAV v Bratislave.

Štátny sviatok 3. marec - Deň oslobodenia Bulharska

Štátny sviatok 3. marec - Deň oslobodenia Bulharska

Bulharské masky na Carnevale Slovakia 2014

Bulharské masky na Carnevale Slovakia 2014