Bulharské masky na Carnevale Slovakia 2014

Bulharské masky na Carnevale Slovakia 2014

Žilinský festival masiek je jedným z najväčších kultúrnych podujatí v Žiline a najväčší karneval na Slovensku. Tohtoročný jubilejný 10. ročník Carnavalu Slovakia mal rekordný počet účastníkov zo Žiliny, Bulharska, Slovenska, Čiech a Poľska. Špeciálnym hosťom bola skupina maškarných masiek z obce Dolna Sekirna z Bulharska, ktorá získala cenu Zlatá maska na 23. medzinárodnom festivale maškarných hier SURVA 2014 v meste Pernik – Európske hlavné mesto maškarných hier.

Medzinárodný festival maškarných hier Surva organizuje kraj Pernik od r. 1966 a od r. 2008 sa koná každoročne posledný januárový víkend. Od r. 1985 má medzinárodný štatút a v r. 1995 sa Pernik stal členom Federácie európskych karnevalových miest (FEKM). V r. 2009 vyhlásil pán Henry van der Kroon, prezident FEKM, Pernik Európskym hlavným mestom fašiangových a maškarných tradícií. Najatraktívnejšou časťou festivalu je dvojdňová prehliadka maškarných skupín z Bulharska a zo zahraničia. Tradične sa festivalu zúčastní viac ako 6000 súťažiacich v maskách, ktorí sú členmi asi 100 maškarných skupín zo všetkých etnografických oblastí Bulharska a hostí z Európy, Ázie a Afriky.

Podobne ako v Perniku, hlavným bodom programu na Carnevale Slovakia je pochod masiek mestom. Festival začal stretnutím všetkých masiek pred budovou mestského úradu a sprievod postupne prešiel celým mestom.

Sprievod tvorili rôzne folklórne súbory a amatérske skupiny, ktoré prezentovali fašiangové zvyklosti ich regiónu. Vynímali sa medzi nimi kostýmy i masky účinkujúcich súborov, ako napr. Považan, Zázrivá, Rozsutec, Magura či Kysucký Lieskovec a iných. Veľmi pôsobivé boli 3 metrové bábky účinkujúcich z bábkového divadla Kvelb z Českých Budějovic.
Naozajstnú senzáciu vyvolali bulharskí účastníci v červených kostýmoch s ručne vyrobenými maskami z kože a pier vysokými 2-3 metre. Pred nimi kráčali dievčatá v krojoch s nápisom Bulharsko a muž v gajdošskom oblečení s mečom a bulharskou vlajkou v ruke.
Pódium neunieslo váhu silných bulharských chlapcov s ťažkými zvoncami opásanými okolo pása a začalo sa ohýbať. Zvuk, ktorý vydávali sa rozliehal po celom meste. Vyhnali ním nielen zimu, ale každú zlú myšlienka a energiu.

Bulharská účasť na Žilinskom festivale masiek bola skvelou príležitosťou pre bulharských interpretov, aby sa so slovenským publikom podelili o časť z bohatej bulharskej folklórnej tradície.

Maškarné hry v Bulharsku prezentujú varianty dávnych mládeneckých rituálov, ktoré sa dodnes zachovali a sú kandidátmi na zaradenie do zoznamu nehmotného duchovného dedičstva UNESCO.

Niečo k pôvodu slovenských fašiangových zábav. Fašiangové obdobie sa začína od sviatku Troch kráľov s oslavami s hudbou, piesňami, tancami a zábavou. Je to obdobie prechodu od zimy k jari.

V tomto období sa odohrávalo veľa udalostí - svadby, zabíjačky, tanečné večere, bály – obľúbené zábavy Slovákov do dnešných dní. Po období osláv sa začína najväčší pôst v katolíckej tradícii. Mládenci, poobliekaní do masiek, sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávajú na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávajú slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj prípitok – alkoholický nápoj borovičku, ktorá sa vyrába z plodov a vetvičiek borievky.

Organizátori: BKI Bratislava, Kultúrno-informačné centrum Pernik a Mestské samosprávy miest Pernik a Žilina

Výstava Bulharskí svätci k príležitosti štátneho sviatku - 3. marec

Výstava Bulharskí svätci k príležitosti štátneho sviatku - 3. marec

Tvorivá dielňa 2014

Tvorivá dielňa 2014