Kamienky z mozaiky – prezentácia novej knihy Ilki Birovej

Kamienky z mozaiky – prezentácia novej knihy Ilki Birovej

30.10.2017, 17:30 hod, BKI, Jesenského 7, Bratislava

Ilka Birova je filologička a prekladateľka z ruského jazyka, učiteľka na Sofijskej Univerzite sv. Klimenta Ochridského. V roku 2014 vyšla jej prvá kniha Pred mojimi očami. Nová kniha Kamienky z mozaiky zahŕňa aforizmy a krátke príbehy. Tie rozprávajú o životných udalostiach jednoduchým a zaujímavým spôsobom, vážne ale aj z úsmevom. 

 
Art Foundation DOMA - Festival bulharského umenia 2017

Art Foundation DOMA - Festival bulharského umenia 2017