Kamienky z mozaiky

Kamienky z mozaiky

Prezentácia knihy Ilki Birovej

Dňa 30. októbra bola, v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, predstavená druhá kniha doc. Dr. Ilki Birovej Kamienky z mozaiky. Obsahuje aforizmy a krátke príbehy, ktoré rozprávajú o životných udalostiach jednoduchým a zaujímavým spôsobom, vážne ale aj s úsmevom. Odkazom autorky v diele je pre zachovanie bulharského jazyka a kultúrnej tradície, pre udržanie vzťahov medzi generáciami, o velebenie svetla a radosti zo života. Ilka Birova rozpovedala o vzniku knihy. Prečítala niekoľko príbehov a zadala zábavné hádanky divákom. Najväčší ohlas mali aforizmy, ktoré sa týkali súčasnosti. V publiku boli priatelia BKI, priatelia a kolegovia doc. Dr. Ilki Birovej, spisovatelia a prekladatelia.

Ilka Birova je filologička a prekladateľka z ruského jazyka, profesorka na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského. V roku 2014 vyšla jej prvá básnická zbierka Prostredníctvom mojich očí.

5.jpg
Kaviareň jazykov – EUNIC

Kaviareň jazykov – EUNIC

Art Foundation DOMA - Festival bulharského umenia 2017

Art Foundation DOMA - Festival bulharského umenia 2017