Dom hluchého

Dom hluchého

Prezentácia prekladu románu Petra Krištúfka

12.11.2017, 12:30 hod., Pódium ZVKS а LIC, Incheba, Viedenská cesta č.
3 – 7, Bratislava

Kniha Dom hluchého vyšla v edícii Vietor zmeny vydavateľstva Geja-Libris, v programe Kreatívna Európa Európskej komisie a komisie SLOLIA – Literárne informačné centrum, Bratislava. Je to román o jednej domácnosti na Slovensku, o otcoch a synoch, o priateľstvách, ktoré prekonali búrlivé
20. storočie a o ďalších iných veciach. Autor bol trikrát finalistom literárnej súťaže v oblasti poviedky. Vydal krátke texty a poviedky v slovenských a českých časopisoch a zborníkoch. Píše novely a romány. Natočil viac ako
dvadsať dokumentárnych filmov a jeden celovečerný televízny film, za ktorý dostal rôzne ocenenia. Prekladateľ a vydavateľ Acen Milčev, je držiteľ ceny Strieborná plaketa, ktorú mu udelil minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčík, za jeho významný prínos v oblasti popularizácie a rozšírenia slovenskej literatúry v Bulharsku. Preložil sedem románov a vydal a preložil antológiu Súčasná slovenská próza.

 
O človeku a vrane

O človeku a vrane

Útla knižka

Útla knižka