Transformácie

Transformácie

Výstava katedry Vizuálne umenia, Umelecko-edukačná fakulta na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského v priestoroch BKI Bratislava

Dňa 14. septembra 2018 v priestoroch BKI Bratislava prof. Bisera Valeva a pani Vania Radeva otvorili výstavu Transformácie, ktorá prezentuje hľadania pedagógov, doktorandov a študentov v rámci dvoch partnerských projektov, realizovaných s finančnou podporou Fondu vedeckého výskumu Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského a BKI Bratislava. Prvý – ART Points vedie Prof. Dr. Bisera Valeva a skúma fenomén blúdenia – kedy sa zmení zo stavu ducha na osobnú filozofiu. Druhý – HOMO SIMULACRUM+ sa zameriava na myšlienku Umelej inteligencie, jej prejavy prostredníctvom vizualizácie a predstavuje hľadania mladých autorov z katedry Vizuálne umenia a ich vedúcej Dr. Anny Colovskej CSc.

Viac-menej obe časti expozície patria pod jednotnú koncepciu, s rovnakými skúmaniami, otázkami a pochybnosťami, ktoré skrývajú snahu o sebapoznanie. Umelci sa snažia vizualizovať multidimenzné priestory, v ktorých pracuje ľudská myseľ a znázorňujú protikladné stavy blúdenia medzi  hnaním sa za niečím a usadením sa. Pretože, ako povedal J. R. R. Tolkien: „Nie každý, kto blúdi, je stratený“.

6.jpg
Európsky deň jazykov na Slovensku

Európsky deň jazykov na Slovensku

Poklona padlým Bulharom za slobodu na Slovensku v časoch Slovenského národného povstania – pietny akt kladenia vencov

Poklona padlým Bulharom za slobodu na Slovensku v časoch Slovenského národného povstania – pietny akt kladenia vencov