Poklona a pietny akt kladenia vencov venovaný Dňu Christa Boteva a padlým Bulharom za slobodu a nezávislosť

Poklona a pietny akt kladenia vencov venovaný Dňu Christa Boteva a padlým Bulharom za slobodu a nezávislosť

Poklona a pietny akt kladenia vencov venovaný Dňu Christa Boteva a padlým Bulharom za slobodu a nezávislosť.

04.06.2019, 11:00 hod., Pamätník padlých bulharských partizánov v čase Slovenského národného povstania, Vajanského nábrežie, Bratislava

Pred pamätníkom sa opäť stretnú zástupcovia diplomatických misií na Slovensku, vysokopostavení predstavitelia slovenskej verejnej správy, okresní riaditelia a primátori, ako aj bulharskí a slovenskí občania žijúci v Bratislave. Na pamiatku zosnulých hrdinov prednesie reč J. E. pani Jordanka Čobanová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku a prítomní si ich uctia minútou ticha. Žiaci Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave prednesú pásmo veršov, venovaných padlým hrdinom v boji za slobodu. 

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Beseda Zväzov slovenských a bulharských spisovateľov

Beseda Zväzov slovenských a bulharských spisovateľov