„Новости в съвременното българско публично изкуство“

„Новости в съвременното българско публично изкуство“

изложба и лекция с фокус върху градската среда в София и някои други по-големи градове в България).

16.10. 2018 г., 17:30 ч., БКИ Братислава, ул. Йесенскехо 7.

Проф. д-р Боян Добрев, автор на големи проекти, свързани с оформление на Централната ж.п. гара, изложбени пространства, площади, фонтани и др. публични обекти.

Проф. д-р Боян Добрев, ръководител на катедра „Стенопис“ на НХА, София, доктор по изкуствознание и преподавател по Интерактивна мултимедия в Калартс, Валенсия, и Калифорния, САЩ, 2007.

From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

„АВТОРИ И ПЛАКАТИ“

„АВТОРИ И ПЛАКАТИ“