From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

/ Classical and Hellenistic studies in Bulgaria („От Дунав до Егейско море. Промени в парадигмите през желязната епоха/ Класически и еленистични изследвания в България“ – лекция на Д-р Юлий Стоянов

29.10. - 30.10.2018 г., Археологически институт към Словашката академия на науките, Нитра.

Младият, но вече утвърдил се млад учен сред международните археологически среди е поканен за участие в международна конференция на Археологическия институт към Словашката академия на науките в Нитра под надслов „Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence “ (Многообразие на идентичностите в праисторията, ранната история и в настоящето“).

„Месец на фотографията 2018“

„Месец на фотографията 2018“

„Новости в съвременното българско публично изкуство“

„Новости в съвременното българско публично изкуство“