„Christmas Bazаar”

„Christmas Bazаar”

27-ми Коледен благотворителен базар

25.11.2018 г., 10:00-17:00 ч., „Стара тръжница” (Старите хали), Братислава

И тази година ще се проведе за пореден път благотворителният Коледен базар, чийто организатор е Международният дамски клуб в Братислава, с подкрепата на дипломатическите мисии, културните институти и др. Участниците предлагат на своите щандове сувенири, рекламни материали, национални храни, питиета и най-различни характерни за страните си продукти. Средствата от продажбите се използват за благотворителни дейности на територията на Словакия.

„За буквите“ – изложба на детски творби

„За буквите“ – изложба на детски творби

БИБЛИОТЕКА 2018

БИБЛИОТЕКА 2018