Tvorivá dielňa na Marteničky 2015

Tvorivá dielňa na Marteničky 2015

V očakávaní príchodu jari a Babky Marty, sviatku obľúbeného všetkými Bulharmi sa v BKI Bratislava dňa 26.02.2015 konala už tradičná Tvorivá dielňa na Marteničky.

Pani Bonka Cankova, učiteľka z Bulharskej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave, porozprávala účastníkom dielne o 1. marci a oboznámila ich s tradíciou Martenice, jedného zo symbolov bulharského národného folklóru.

Akcie sa zúčastnili študenti z Bulharskej školy v Bratislave, žiaci zo slovenskej základnej školy Matky Alexie v Bratislave a doc. Liudmila Kirova, PhD., lektorka z katedry bulharistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Babka Marta je veľmi špeciálny sviatok, ktorý sa oslavuje len v Bulharsku, Rumunku, Albánsku – krajinách spadajúcich do územia starého Bulharska pred jeho pádom pod osmanskú nadvládu. Zdobenie sa Martenicou v tento deň je dávny a unikátny bulharský obyčaj, hlboko zakorenený v povedomí ľudí. Prostredníctvom tohto rituálu viazania červeno-bielych nitiek si navzájom zo srdca prajú zdravie, radosť, šťastie a lásku. Jej farby symbolizujú duchovnú čistotu a život. Zdobíme ňou nielen príbuzných, priateľov, kolegov, ale aj svoje domy a domáce zvieratá. Túto ozdôbku nosíme do konca marca, alebo než priletia prvé bociany. Potom ju zaviažeme na rozkvitnutý ovocný strom, pričom si želáme, aby sa nám splnili naše priania.

Všetci účastníci tvorivej dielne – deti, študenti, učitelia a kolektív BKI strávili jeden krásny deň. Vyrobili nádherné Martenice, s ktorými budú môcť 1. marca ozdobiť seba i svojich blízkych.

Organizátori: BKI Bratislava, ZŠaG Chtisto Botev v Bratislave, základná škola Matky Alexie v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Štátny sviatok Bulharskej republiky – 3. marec v Banskej Bystrici. Boris Christov a slovanský svet

Štátny sviatok Bulharskej republiky – 3. marec v Banskej Bystrici. Boris Christov a slovanský svet

Sv. Trifon Zarezan a sv. Valentín

Sv. Trifon Zarezan a sv. Valentín