Hontianske inšpirácie - X. jubilejný ročník 2016 Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia

Hontianske inšpirácie - X. jubilejný ročník 2016 Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia

Dňa 24. septembra 2016 sa v krásnom prostredí kaštieľa Park Hotela v Hokovciach, neďaleko mesta Dudince, uskutočnila vernisáž, ktorá prezentovala talent a vízie maliarov a sochárov z 10 rôznych krajín: Bulharsko, Arménsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Česká republika a Slovensko. Bulharsko dôstojne reprezentovali traja umelci.

Nikola Kolev je významný bulharský sochár s mnohopočetnými výstavami v Bulharsku a po celom svete. Umelec ukončil vysokoškolské štúdium na Národnej výtvarnej akadémii v Sofii, odbor: Drevoplastika, ale pracuje v oblasti kovoplastiky. Štýl, v ktorom tvorí, sa označuje ako magický realizmus, a v jeho tvorbách je prítomná metafyzická dimenzia s akcentom na fantastickosť. Je členom sochárskej sekcie Zväzu bulharských výtvarníkov.

Todor Raykov je maliar, ktorý na realizáciu svojich ideí používa akrylové a olejové farby, ktoré sa prelínajú v jeho plátnach a kolážach. Vytvára originálne inštalácie, ktoré sú ako keby „vnímané” s určitou hudbou. Témy, ktorými sa zaoberal v rôznych fázach vlastného života, nenechajú nikoho ľahostajným. Začína detstvom a postupne prechádza k univerzálnemu.

Vasko Vasilev je bulharským výtvarníkom s mimoriadne zaujímavým tvorivým naturelom a rozsiahlymi hľadaniami v oblasti maliarstva. Absolvoval Umeleckú školu Ilju Petrova v Sofii a Národnú umeleckú akadémiu Nikolaja Pavloviča v ročníku akademika Svetlina Ruseva. Zúčastnil sa početných individuálnych a spoločných výstav, ako výtvarník pracoval v divadle a v televízii, aj ako pracovník fondu Obrodenecké umenie a Zahraničné umenie v Umeleckej galérii v Slivene.

Vernisáži sa zúčastnilo množstvo návštevníkov, a podujatie zaznamenala a odvysielala najsledovanejšia slovenská televízia Markíza. Primátor obľúbeného kúpeľného mesta Dudince privítal hostí i účastníkov sympózia a poďakoval sponzorom, teda majiteľom hotela a kaštieľa, ako aj organizátorom Ing. Nyárjasovi a jeho manželke i pánovi Pírimu a jeho manželke. Ich entuziazmus a obetavosť, ktoré prejavili v uplynulom desaťročí, začlenilo toto kultúrne podujatie do radu najprestížnejších udalostí tohto druhu na Slovensku.

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016

100. výročie tragickej smrti Dimča Debeljanova

100. výročie tragickej smrti Dimča Debeljanova