Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016

Bratislava 26. septembra 2016 znovu patrila Európskemu dňu jazykov. Uskutočnil sa na Hviezdoslavovom námestí.

Európsky deň jazykov (EDJ) bol vyhlásený v roku 2001 z iniciatívy Rady Európy a každoročne si ho 26. septembra pripomíname. Cieľom fóra je podporovať výučbu viacerých jazykov, a to nie iba v škole, ale aj mimo nej. Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť všade v Európe a je presvedčená, že jazyková rozmanitosť je nástrojom pre väčšie kultúrne porozumenie si a predstavuje kľúčový prvok bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Podujatie bolo oficiálne otvorené starostom m.č. Bratislava - Staré Mesto p. Radoslavom Števčíkom. Krátke úvodné slovo mal aj pán Wilhelm Pfeistlinger, riaditeľ Rakúskeho kultúrneho fóra a prezident Spoločenstva európskych kultúrnych inštitútov (EUNIC). Moderátor programu bol zábavný a dobre známy Štefan Chrappa.

Pre návštevníkov tohto podujatia bol pripravený bohatý scénický program na javisku, ako aj v stánkoch zúčastnených veľvyslanectiev, kultúrnych a jazykových inštitútov. Žiaci sa zúčastnili aj Veľkého kvízu o jazykoch a v jazykoch a overili si svoje znalosti o rôznych krajinách.

V súvislosti s Európskym dňom jazykov bola vyhlásená prekladateľsko-interpretačná súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci a študenti základných a stredných škôl. Finále súťaže Prelož a zaspievaj sa publiku veľmi páčilo. Porota po hlasovaní vyhlásila víťazov.

Počas festivalu jazykov v sále kina Mladosť sa premietali krátke kreslené filmy z Európy. Poobede sa konal Minifestival európskeho kina, ktorý bol zorganizovaný z iniciatívy kultúrnych inštitútov Rakúska, Bulharska, Talianska, Poľska a Goetheho inštitútu. Česť hovoriť o spoločnej činnosti siete Spoločenstvaeurópskych kultúrnych inštitútov (EUNIC) v Bratislave mala riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Radeva, ktorá oficiálne Minifestival aj otvorila. Ako prvý bol premietnutý bulharský dokumentárny film Po ceste písmen. Je dielom koprodukcie V+film, Národného paláca kultúry, Národného filmového centra, PIK Audio. Scenár a réžia: Desislava Naydenova a Dr. Ralitsa Dimitrova. Film je odrazom názorov rôznych ľudí rozličných profesií a národností na dielo svätých apoštolov Cyrila a Metoda. Film bol prínosom pre Európsky deň jazykov, pretože divákom priblížil prvých učiteľov slovanských národov a patrónov Európy. Týmto spôsobom žiakom a študentom zo slovenských škôl a návštevníkom Bratislavy pripomenul, že sa vďaka Bulharsku cyrilika stala oficiálnym písmom aj v Európskej únii. Premietanie filmu bolo taktiež z príležitosti pamätného roka Klimenta Ochridského (2016), ktorý UNESCO venovalo jeho pamiatke.

Organizátori: Kultúrne a jazykové inštitúty európskych krajín v Bratislave, ktoré sú členmi Spoločenstva európskych kultúrnych inštitútov (EUNIC), MÚ Bratislava - Staré Mesto, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a i.

Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Hontianske inšpirácie - X. jubilejný ročník 2016 Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia

Hontianske inšpirácie - X. jubilejný ročník 2016 Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia