Čiprovské koberce

Čiprovské koberce

Dňa 3. októbra 2017 bola v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu otvorená expozícia Čiprovských kobercov, vlastníctvo Etnografického múzea v Berkovici. Napriek daždivému počasiu, žiarivé farby ručne tkaných kobercov a gobelínov rozveselili vitríny a priestory BKI. Riaditeľ Etnografického múzea, pán Ivajlo Peškov, zaujímavým spôsobom priblížil obrodenecké mestá Čiprovce, Berkovicu a Pirot, ktoré sú známe svojimi unikátnymi remeslami. Obzvlášť koberce sú neoddeliteľnou súčasťou bulharského tradičného, národného dedičstva a sú známe nielen v Bulharsku, ale aj v zahraničí. Rozvoj ornamentálnej výzdoby a farebného bohatstva je podmienený bulharským ľudovým životným štýlom, zvykmi, tradíciami a sviatkami. Je to fenomén, v ktorom sa odráža štylizáciou rôzna symbolika. Prvé údaje o výrobe kobercov v Čiprovciach siahajú do začiatkov XVII storočia. Známe sú tri obdobia vo vývoj tohto remesla a to sú konštruktívny, dekoratívny a ornamentálny. Roku 2014 Medzinárodná komisia pre ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva pri UNESCO, na zasadnutí v Paríži, zapísala Tradíciu výroby Čiprovských kobercov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Týmto spôsobom UNESCO udelilo zaslúžené hodnotenie a uznanie Čiprovským kobercom, vďaka čomu sa táto pamiatka zviditeľnila pred medzinárodnou spoločnosťou a svitla nádej pre novy rozvoj výroby kobercov v Čiprovciach a Berkovici.

3.jpg
4.jpg
7.jpg
Kaviareň jazykov

Kaviareň jazykov

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov 2017