Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov 2017

Po iniciatíve Európskej rady v Štrasburgu roku 2001, sa každý rok
26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň sa ľudia snažia nie len zabaviť, ale aj sa niečo nové naučiť a pripomenúť si krásu a význam európskej jazykovej rozmanitosti. V Európe sa 800 miliónov ľudí, ktorí patria pod Európsku radu, povzbudzuje vo výučbe viacerých jazykov, nie len v školách, ale aj mimo nich. Európska rada sa snaží rozšíriť viacjazyčnosť všade v Európe, pretože je presvedčená, že sa tak lepšie vyvíjajú medzikultúrne vzťahy a je to kľúčový element v bohatom kultúrnom dedičstve nášho kontinentu. Pre hostí tohto podujatia je pripravený bohatý program ako na otvorenej scéne, tak aj pri stánkoch zúčastnených kultúrnych a jazykových inštitúcii.

Podujatia sa zúčastnili kultúrne inštitúcie, veľvyslanectvá a jazykové školy rôznych európskych jazykov, vrátane takých krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Stredobodom pozornosti bol stánok Programu Erazmus+, ktorý tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia. Hostia si mohli pozrieť hudobné a dramatické vystúpenia, ale tiež boli pripravené rôzne kvízy, v ktorých bolo potrebné odpovedať na viacero otázok zameraných na dejiny alebo zaujímavosti jednotlivých krajín. Zapojili sa deti, ale aj dospelí a cez Hviezdoslavovo námestie sa celé doobedie ozýval smiech a nadšenie ľudí. Po dokončení kvízov si deti mohli vyzdvihnúť rôzne ceny za účasť a vyplnenie kvízov.

V kine Mladosť si ľudia mohli pozrieť krátke filmy v pôvodnom znení.

20170926_094310.jpg
Čiprovské koberce

Čiprovské koberce

Skupina Oratnica na World Music Festival Bratislava 2017

Skupina Oratnica na World Music Festival Bratislava 2017