KNIHA DOC. VLADIMÍRA PENČEVA – BULHARSKÁ KOMUNITA  V STREDNEJ EURÓPE

KNIHA DOC. VLADIMÍRA PENČEVA – BULHARSKÁ KOMUNITA V STREDNEJ EURÓPE

Dňa 28.11.2017 sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte zišla bulharská komunita v Bratislave, ale aj folkloristi, etnológovia a slavisti, pri príležitosti prezentovania novej knihy doc. Vladimíra Penčeva - Bulharská komunita v strednej Európe – formovanie, osídľovanie a identita. Kniha sa zaoberá Bulharmi, ktorí žijú v strednej Európe, ich životom, kultúrou, špecifikami a vzájomným vzťahom s okolitým prostredím. Taktiež sa venuje charakteristickým pre ľudskú existenciu migráciám a ich dimenziám, rozvoju, dôsledkami atď.

Autor Vladimír Penčev je čestným hosťom v Česku a aj na Slovensku, kde má množstvo priateľov, kolegov a nasledovníkov. Je docent v Etnologickom a folkloristickom ústave Bulharskej akadémie vied. Dobré ovláda češtinu, je slavista, bohemista, folklorista, etnológ a prekladateľ. Venuje sa historiografii bulharskej a slovanskej folkloristiky, dejinám bulharsko-českej kultúrnej interakcie, etnológii slovanstva, výskumom slovanských migračných spoločenstiev v Bulharsku, bulharským migračným spoločenstvám v strednej Európe atď.

3.jpg

Napísal viac ako 200 vedeckých publikácií, vrátane viac ako desiatich autorských a spoluautorských kníh, ako napríklad: Bulharsko-české folkloristické kontakty v období obrodenia (60. a 70. roky XIX storočia), Bulhari žijúci v Česku (spoluautor), Paralaxa v zrkadle, alebo komunity migrantov v cudzom prostredí (Česi a Slováci v Bulharsku, Bulhari v Česku), História Česka (spoluautor), Po serpentínach sebepoznání a poznání toho druhého a iné.

4.jpg

Zúčastnil sa a tiež aj viedol viacero bulharských a medzinárodných vedeckých projektov, kongresov, konferencií, sympózií atď. Má dlhoročné skúsenosti ako vyučujúci na Juhozápadnej University Neofit Rilski, Univerzite P. Chilendarskeho v Plovdive, New Bulgarian University a mal prednášky na bulharských, českých a slovenských univerzitách.

Vladimír Penčev pomohol vytvoriť nádhernú a zábavnú atmosféru v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Vania Radeva, riaditeľka BKI, moderovala toto stretnutie a položila otázky, ktoré sa týkali najpálčivejších problémov bulharskej spoločnosti: Migrácia alebo mobilita; Mladí Bulhari – migranti alebo vyslaní; Perspektívy pre návrat; Piliere bulharského sebauvedomenia migrantov; Nové mobilné možnosti v Európskej únii; Globálny národ. Doc. Penčev sa vyjadril aj k témam o rozdieloch medzi stredoeurópskymi Bulharmi a ich krajanmi v Amerike a na iných kontinentoch. Otca Nikolaja, kňaza v Kostole bulharskej menšiny v Bratislave, zaujímal postoj migrantov k pravoslávnej cirkvi v nepravoslávnom prostredí. Zaznelo množstvo otázok. Všetkých prítomných zaujímala táto problematika a chceli počuť odborný názor Vladimíra Penčeva. Je samozrejmé, že sa tejto problematike bude venovať dlhodobo, pretože v súčasnosti ide o aktuálnu tému a taktiež bude naďalej vítaným hosťom v Bratislave.

Tradičný večer bulharskej kultúry a folklóru

Tradičný večer bulharskej kultúry a folklóru

Vianočný charitatívny bazár 2017

Vianočný charitatívny bazár 2017