Slávnostná oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2017

Slávnostná oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2017

Dňa 2. marca 2017 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave zorganizovali slávnostný večer venovaný štátnemu sviatku Bulharskej republiky 3. marcu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou novej mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike J. E. p. Jordanky Čobanovej. Slávnosť sa konala vo výnimočne reprezentatívnej sály jedného z bratislavských palácov šľachtických rakúsko-uhorských rodov, rodu Pálffyolcov, ktorý bránil európske hodnoty v boji proti Osmanskou ríšou. Samotný Pálffyho palác na Zámockej ulici bol postavený v polovici 17. storočia a bol vyhlásený za slovenskú národnú kultúrnu pamiatku v r. 1985.

Po odznení štátnej hymny Bulharskej republiky a Slovenskej republiky, J. E. p. Jordanka Čobanova, vo svojom privítacom prejave, podčiarkla význam štátneho sviatku pre Bulharov, ktorí si pripomínajú nielen úspešné ukončenie Rusko-tureckej osloboditeľskej vojny (1877-1878), ale aj vzdávajú úctu heroickej obete tisíckam Rusov, Fínov, Rumunov, Bielorusov, Ukrajincov, Arménov, Gruzíncov, Poliakov, Litovčanov, Lotyšov, Estóncov, Srbov, Čiernohorcov a i., ktorí spolu s bulharskými povstalcami vykonali hrdinský čin a položili svoje životy za slobodu Bulharska.

Podľa protokolu, po úvodnom príhovore veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Vania Radeva privítala mnohopočetné publikum, ktorému predstavila štyroch mladých a talentovaných predstaviteľov súčasnej bulharskej hudby, a to: Teodora Baturova, 3marta Gaľova, Tonča Tončeva a Svetozara Christova. Speváci tvoria kvarteto Belcanto, ktoré, podľa názoru hudobnej kritiky, predstavuje „mimoriadne krásnou symbiózou štyroch ohnivo-temperamentných charakterov s výnimočnými hlasmi vyvolávajúcou explóziu emócií v každom publiku, ktorého sa dotkne.“

Koncert sa začal populárnou bulharskou piesňou Vietor, pokračoval večne živými skladbami európskej kultúry ako O Sole Mio, Bohemian Rhapsody a Hallelujah, a bol ukončený interpretáciou piesne Moja krajina, moje Bulharsko, ktorá je mimoriadne obľúbená už desaťročia. Prítomní v sále Pálffyho paláca boli nadšení, vrátane p. Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky (2004-2014), veľvyslancov členských štátov Európskej únie a iných krajín. Medzi tými, ktorí prijali pozvanie na účasť na podujatí boli predstavitelia slovenskej štátnej a verejnej správy, krajských predsedov, primátorov a starostov miest, poradcu súčasného pána prezidenta Andreja Kisku (od r.2014) pre národnú bezpečnosť, predstaviteľov vedy, umenia, kultúry, predsedovia bulharských zväzov z celého Slovenska a i.

Záverom, koncert bulharského kvarteta Belcanto, venovaný štátnemu sviatku Bulharskej republiky v Bratislave, postavil na nohy publikum v Pálffyho paláci, podčiarkol spojenie medzi minulosťou a prítomnosťou, a stal sa príkladom budovania dobrého mena Bulharska za hranicami.

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky v Banskej Bystrici 2017

Stopy v ohni – premiéra prvého bulharského 3D stereo filmu

Stopy v ohni – premiéra prvého bulharského 3D stereo filmu