From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

From the Danube to the Aegean. Paradigm shifts in Iron Age

/ Classical and Hellenistic studies in Bulgaria (Od Dunaja až po Egejské more. Zmeny v paradigmách počas Doby železnej / Klasické a helenistické výskumy v 
Bulharsku
) – prednáška Dr. Júlia Stojanova

29.10 – 30.10.2018, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra.

Mladý, no dnes už v medzinárodnom archeologickom prostredí uznávaný vedec, bol pozvaný aby sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre pomenovanej Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence (Mnohotvárnosť identít v praveku, staroveku a v súčasnosti).

 
Mesiac fotografie 2018

Mesiac fotografie 2018

Novinky v súčasnom bulharskom umení na verejných priestoroch

Novinky v súčasnom bulharskom umení na verejných priestoroch