Duchovné korene Bulharska od Vlčana Petrova expozícia malieb

Duchovné korene Bulharska od Vlčana Petrova expozícia malieb

Dňa 1. marca 2018 sa v slávnostnej sieni Dvorana Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave, začali oslavy bulharského štátneho sviatku – 140 rokov od Oslobodenia Bulharska, pod záštitou J.E. Yordanky Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na Slovensku. V rámci tejto udalosti bol slávnostne otvorený aj bohatý program Mesiaca bulharskej kultúry, ktorý spoločne pripravili Bulharský kultúrny inštitút a Veľvyslanectvo Bulharskej republiky. Toto opäť pripútalo pozornosť Slovenskej republiky k Bulharskému predsedníctvu Rady EÚ 2018.

Expozíciu otvorili pani Viktória Melamed – splnomocnená ministerka Bulharskej republiky a pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Svoj obdiv vyjadrila aj pani Violeta Králová – predsedníčka Spolku slovenských nezávislých výtvarníkov, ktorá má bulharský pôvod. Majestátna mramorová sieň, ktorá sa zaplnila s obdivovateľmi umenia, akoby sa pokorne oddala veľkému bulharskému talentu – Valčanovi Petrovi. Sotva existuje iný umelec, ktorý dokáže na svojich plátnach zobraziť spolu všetky symboly, znakové obrazy a ľudové farby, a tiež pre každého Bulhara cenné mytologické a rozprávkové postavy. Autor je jeden z  najoriginálnejších umelcov zo starobylého mesta Plovdiv.

Vlčan Petrov sa narodil roku 1947 v Hisaryi. V roku 1975 ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Sofii, odbor nástenná maľba. Od roku 1979 sa stal členom Zväzu bulharských umelcov a IAA. Má skoro 40 samostatných expozícií v Bulharsku a vo svete, je držiteľom množstva bulharských a medzinárodných ocenení. „Umelecká originalita stavia jeho diela nad všetky štýlové hnutia a školy všetkých dôb...“ – toto sú slová Vladimíra Svintila, významného výtvarného kritika, ktorý najlepšie vystihol kozmológiu Vlčana Petrova.

„Skúšam počúvať šepot času a opätovne ho vytvoriť v modernej plastickej podobe. Robím si starosti o naše duchovné korene. Ak ich znovu objavím, tak by som chcel, aby boli zobrazené na mojich budúcich plátnach. Verím, že poslaním umelca, je „poľudštiť“ Božstvo, aby bolo prístupné srdcu a rozumu každého človeka, ktorý žije na našej planéte“ – povedal umelec.

Štýl a obrazotvornosť Valčana Petrova si nemožno pomýliť, divák ihneď spozná dielo autora. Archaickosť, antickosť, kresťanstvo, folklór a príroda žijú v spoločnej harmónii, aby nám pripomenuli, aký ucelený je duchovný svet pre človeka, ako aj vesmír, ktorý obýva.

Mimo Hitlerovho dosahu dokumentárny film

Mimo Hitlerovho dosahu dokumentárny film

Oslava 1. marca – Baba Marta

Oslava 1. marca – Baba Marta