Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského

23.05.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Študenti bulharského jazyka a kultúry na Univerzite Komenského predstavia krátky literárno  -hudobný program zahŕňajúci úryvky stredovekých a súčasných diel, zbierok a piesní, ktoré preslávili tvorbu sv. Cyrila a Metoda, ich žiakov a samotný bulharský jazyk. Program má na starosti lektorka bulharského jazyka na Univerzite Komenského PhDr. Miglena Mihailová – Palanská.

Literárne čítanie básní pre deti od Petji Dubarovej – najmladšej poetky v Bulharsku. Event je venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Literárne čítanie básní pre deti od Petji Dubarovej – najmladšej poetky v Bulharsku. Event je venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Klavírny koncert Lili Bogdanovej a Petyi Hristovej, venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.