Literárne čítanie básní pre deti od Petji Dubarovej – najmladšej poetky v Bulharsku. Event je venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

Literárne čítanie básní pre deti od Petji Dubarovej – najmladšej poetky v Bulharsku. Event je venovaný 24. máju – Dňu bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti.

30.05.2019, 16:00 hod., BKI Bratislava, Jesenského 7

Podujatie vzniklo ako spoločný projekt Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave, a Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Čítanie pozostáva zo sedemnástich básní pre deti. Jednotlivé básne predstavia žiaci 3. triedy Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave. Medzi najobľúbenejšie miesta mladej Petji patrí pláž, lunapark a park Morská záhrada.  V básňach oslavuje slnko, dážď, oblohu, les, vtáky a nadčasové ľudské hodnoty, ako je láska a sloboda. V knihe Hviezdička od Petji Dubarovej nad Bielim hradom sú zaradené básne inšpirované detstvom najmladšej bulharskej poetky. S tvorbou Petji Dubarovej sa žiaci zoznámili počas vyučovacích hodín bulharského jazyka. S túžbou precítiť ducha a krásu každej básne deti – prevažne slovenskej národnosti – intuitívne začali hľadať najvhodnejšie výrazy a rýmy vo svojom rodnom jazyku. Tak sa zrodila myšlienka preložiť detské básne Petji Dubarovej do slovenčiny, aby sa žiaci podelili o svoje pocity so svojimi slovenskými priateľmi, usporiadaním textov, obrázkov a emócii do knižky.

Láska k trom pomarančom – Štátne bábkové divadlo v Slivene odohrá bábkové predstavenie pre deti podľa hry Carla Gozziho

Láska k trom pomarančom – Štátne bábkové divadlo v Slivene odohrá bábkové predstavenie pre deti podľa hry Carla Gozziho

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky na Univerzite Komenského