Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

11.06.2019, 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Udalosť organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. Prof. PhDr. Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu a vedúci projektu APCC-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia, predstaví publikáciu Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku, vyd. SAV Bratislava, 2019. PhDr. Václav Čermák, riaditeľ Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. v Prahe predstaví vedeckú edíciu prameňa Užhorodský rukopisný Pseudozonar, pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16. – 17. storočia, vyd. VEDA, Bratislava – Moskva – Sofia – Košice, 2018. Sú tu zaradené výskumy Petra Žeňucha, Eleny Beliakovej – Desislavi Najdenovej, Petra Zubka – Šimona Marinčáka a ide o 5. zväzok medzinárodnej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, financovanej projektom APVV-14-0029. Na záver sa otvorí diskusia na zodpovedanie otázok.

Udalosť je pod záštitou J. E. pani Jordanki Čopanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku, ktorá udelí diplom Ministerstva kultúry Bulharskej republiky za prínos k šíreniu bulharskej kultúry za hranice Mons. Mariánovi Gavendovi, rektorovi Kostola svätého Kríža v Devíne.

Rád čítam. Plagáty Krasimiri Drumevej

Rád čítam. Plagáty Krasimiri Drumevej

Poklona a pietny akt kladenia vencov venovaný Dňu Christa Boteva a padlým Bulharom za slobodu a nezávislosť

Poklona a pietny akt kladenia vencov venovaný Dňu Christa Boteva a padlým Bulharom za slobodu a nezávislosť