Rád čítam. Plagáty Krasimiri Drumevej

Rád čítam. Plagáty Krasimiri Drumevej

27.06.2019, 16:00 hod., BKI, Univerzitná knižnica, Michalská ulica 1, Staré mesto, Bratislava

Krasimira Drumeva je výtvarníčka, grafická dizajnérka a pedagogička. Venuje sa tlačenej a webovej reklame, ochranným známkam, plagátom, fotografiám a maľbám. Popritom vyučuje grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu na Velikotarnovskej univerzite.

Výstava na tému rád čítam pozostáva z 36 plagátov inšpirovaných autorkinou láskou ku knihám a bulharskej cyrilike. Na plagátoch sa myšlienka čítania preplieta so symbolom bulharskej totožnosti, ktorú predstavuje bulharská azbuka. Cieľom je zvýšiť povedomie divákov zdôraznením skutočnej hodnoty slovanskej písomnosti, ktorá sa zachovala už viac ako tisíc rokov a vytvorila podstatu bulharskej identity.

Plovdiv – hlavné mesto kultúry 2019. 100 pohľadov na Plovdiv

Plovdiv – hlavné mesto kultúry 2019. 100 pohľadov na Plovdiv

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia – prezentácia diel Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied