Vianočné pastorály

Vianočné pastorály

Koncert projektu Štúdio mladých talentov

14.12.2017, 17:30 hod., BKI, Jesenského ulica 7, Bratislava

Vianočný koncert žiakov Hudobnej školy Exnárova, ktorý sa koná v rámci projektu Štúdio mladých talentov.

Do programu sú zaradené tvorby skladateľov z Bulharska, Slovenska a iných európskych krajín.

Projekt Štúdio mladých talentov vytvorili, začiatkom roku 2011, Bulharský kultúrny inštitút spoločne s vedením rôznych hudobných škôl. Cieľom projektu je to, aby študenti naďalej prejavovali záujem k hudobným dielam aj bulharských autorov.

 

 
Vianočný koncert skupiny Nikola Parova a Ágnes Herczku

Vianočný koncert skupiny Nikola Parova a Ágnes Herczku

Kaviareň jazykov – EUNIC

Kaviareň jazykov – EUNIC