Baj Gaňo – prezentácia prekladu knihy – Bibliotéka 2014

Baj Gaňo – prezentácia prekladu knihy – Bibliotéka 2014

Dňa 06.11.2014 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte odprezentovaná kniha bulharského klasika Aleka Konstantinova, ktorú do slovenského jazyka preložil Zdenko Dzurjanin. Stretnutie sa konalo pri príležitosti literárnych dní venovaných medzinárodnej knihe a prekladateľskému umeniu.

Hostí privítala pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu. Návštevníkom predstavila mladého prekladateľa a bádateľa, ktorý bravúrne zvládol svoju prácu, a to preložiť výnimočne náročný bulharský text.

Zdenko Dzurjanin ukončil Ruskú filológiu a východoeurópske štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity J.A. Komenského v Bratislave v r. 2011. Od tej doby pracuje na voľnej nohe. Má záujem obzvlášť o bulharskú klasiku a kľúčové literárne povestné postavy s charakteristickou osobnosťou ako sú „Baj Gaňo“ a „Chytrý Peter“.

Baj Gaňo je literárny hrdina diela Aleka Konstantinova a série jeho satirických fejtónov, na základe správania hlavnej postavy ukazujú šokujúce rozdiely medzi európskymi a bulharskými spôsobmi chovania ovplyvnenými Orientom, po oslobodení Bulharska z osmanskej nadvlády.

Témy z politického života v Bulharsku z tej doby, ktoré si zaslúžia výsmech sú stále aktuálne aj dnes.

V blízkej budúcnosti sa chystá prezentácia aj jeho druhej do slovenčiny preloženej knihy – „Chytrý Peter“.

Organizátor: BKI Bratislava.

Zabudni na svoju minulosť – foto výstava Nikolu Mihova

Zabudni na svoju minulosť – foto výstava Nikolu Mihova

Literárne mosty medzi Bulharskom a Slovenskom

Literárne mosty medzi Bulharskom a Slovenskom