Chytrák Peter – prezentácia knihy a premietanie rovnomenného filmu

Chytrák Peter – prezentácia knihy a premietanie rovnomenného filmu

Dňa 1. apríla sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte (BKI) v Bratislave konala prezentácia knihy bulharského spisovateľa Savu Popova Chytrák Peter, ktorú do slovenského jazyka preložil Zdenko Dzurjanin a premietanie rovnomenného filmu.

Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI pozdravila návštevníkov a predstavila im mladého prekladateľa a bádateľa, ktorý sa nie po prvýkrát podujal s knihami bulharských autorov, náročných na preklad kvôli ich historickým reáliám.

Zdenko Dzurjanin sa narodil v r. 1986. Je absolventom Bulharského gymnázia Christa Boteva v Bratislave a odboru Ruské a východoeurópske štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako prekladateľ z bulharského, ruského, ako aj iných slovanských jazykov do slovenčiny. V roku 2014 za svoj preklad zbierky fejtónov bulharského spisovateľa Aleka Konstantinova pod názvom Baj Gaňo získal ocenenie veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike J.E. pani Margarity Ganevej. Okrem „Baj Gaňa“ a „Chytráka Petra“ preložil „Zle pochopenú civilizáciu“ od Dobriho Vojnikova. Momentálne prekladá zbierku rozprávok od Angela Karalijčeva.

Vo voľnom čase sa Zdenko Dzurjanin venuje fotografii, pracuje na rôznych zaujímavých tematických projektoch, medzi ktorými je sakrálna architektúra na Slovensku zasvätená patrónom Európy Sv. Cyrilovi a Sv. Metodovi a ostatným Sv. Sedmopočetníkom.

Kniha „Chytrák Peter“ je zbierkou vybraných ľudových rozprávok o tomto Bulharmi obľúbenom folklórnom hrdinovi. V priebehu prezentácie si návštevníci z prečítaných príbehov dali analogicky do súvislosti Chytráka Petra s Robinom Hoodom, keďže obaja bojovali proti ľudskej nespravodlivosti a pomáhali chudobným. Hlavnou zbraňou a charakteristickou črtou oboch hrdinov je zmysel pre humor. Peter sa obzvlášť vyznačuje výnimočnou prefíkanosťou, vynaliezavosťou a múdrosťou.

Publikum sa skvelo bavilo a s potešením sa rozprávalo s prekladateľom o jeho tvorivej práci.

Film „Chytrák Peter“ je komédia z r. 1960.
Réžia: Stefan Sarčadžiev
Scenár: Peter Neznakomov
Kamera: Bončo Karastoyanov
Hudba: Filip Kutev
Hrajú: Račko Jabandžiev, Leo Konforti, Konstantin Kisimov, Dimitar Stratev, Georgi Popov, Anastasia Bakardžieva, Petko Karlukovski 

Peter je chudobný mladík, ale má veselé srdce a bystrý um. Aby si zarobil na živobytie, pracuje ako sluha u vidieckeho farára Stavrosa. Na sviatok Svätého Juraja sa Petrovi dvakrát podarilo zosmiešniť gadzu Stama. Farár a gazda sa rozhodli pomstiť sa mu. Vymyslia si, že chlapcov dedko im nesplácal dlhy, ktoré sa do dnešných dní aj s úrokmi vyšplhali na neúnosné čiastky. Peter sa rozhodne opustiť dedinu a hľadať pravdu vo svete. V malom hostinci stretne dôvtipného a múdreho starca Nastradina Chodžu. V sérii vtipných situácií starec a chlapec spoločne prekabátia chamtivosť a nespravodlivosť boháčov.

Organizátor: BKI Bratislava

Výstava Biely skok profesora Greddyho Assu

Výstava Biely skok profesora Greddyho Assu

Jarná kulinárska súťaž a recitál poeta a speváka Ivajla Dimanova

Jarná kulinárska súťaž a recitál poeta a speváka Ivajla Dimanova