Tanečný súbor „Ot izvora“ na Myjave 2015

Tanečný súbor „Ot izvora“ na Myjave 2015

V termíne od 19. do 21. júna sa uskutočnil 56. ročník folklórneho festivalu na Myjave, ktorý sa koná pravidelne od roku 1959. Festival pre autentický folklór na Myjave je organizovaný pod hlavičkou CIOFF (Medzinárodná rada organizácií folklórnych festivalov a ľudového umenia).

Festival prebiehal v prírodnom amfiteátri na Myjave. Bohatý tanečný a hudobný program zahŕňal prevedenia súborov zo Slovenska, Bulharska, Beninu, Česka, Maďarska a Srbska. Našu krajinu reprezentoval súbor „Ot izvora“ (Z prameňa). Jeho členovia a členky sú z regiónu Srednogorie a prezentujú autentický folklór – tance (kolá), zvyky a piesne z rôznych regiónov Bulharska.

Po myjavskom festivale sa súbor „Ot izvora“ v roku 2015 ešte predstaví na hromadnom folklórnom festivale „Rožen“ a na celonárodnom stretnutí pre autentické ľudové umenie, ktoré sa koná raz za 5 rokov v meste Koprivštica.

V priebehu troch festivalových dní na Myjave sa súbor prezentoval s rozličným programom svojich vystúpení. Predviedli ľudový zvyk „Vasiľov deň - topenie prsteňov a nadspevovanie“, autentické tance (kolá) z oblastí Trákie v južnom Bulharsku a to z miest Stará Zagora a Jambol. Dôležité miesto v ich programe zaujímal rodopský folklór, unikátny so svojimi krásnymi starobylými, obradnými piesňami, náročnými kolami a svetoznámym prevedením 100 kaba gajdami.

Bulharský interpreti, medzi ktorými boli mládenci i 80 roční doyeni bulharského folklóru, si získali ovácie stoviek divákov v amfiteátri na Myjave.

Organizátori: Mesto Myjava, BKI Bratislava.

„Plastika a priestor“ – výstava diel Andreja Vrabčeva v rámci 20. Medzinárodného festivalu „Socha a Objekt 2015“

„Plastika a priestor“ – výstava diel Andreja Vrabčeva v rámci 20. Medzinárodného festivalu „Socha a Objekt 2015“

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska