Hlaholské stopy – výstava malieb Antonie Duende v Nitre

Hlaholské stopy – výstava malieb Antonie Duende v Nitre

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave zorganizovali v Nitre výstavu pri príležitosti Cyrilo-metodských slávností na Slovensku v rámci festivalu Nitra milá Nitra.

Vernisáž výstavy s názvom „Hlaholské stopy“ bulharskej výtvarníčky Antonie Duende sa konala 03.07. 2015 v Ponitrianskom múzeu. J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike slávnostne odovzdala cenu Ministra kultúry Bulharskej republiky za prínos v šírení bulharskej kultúry na Slovensku. Cenu tento rok dostal Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorý si ju s vďačnosťou osobne prevzal Rovnako ako pán Labanič, tak aj jeho kolega pán Anton Števko – riaditeľ Ponitrianskeho múzea zdôraznili svoju spokojnosť z dlhoročnej spoločnej práce s bulharskými inštitúciami na Slovensku v mene prehlbovania starodávnych duchovných a kultúrnych vzťahov medzi týmito dvomi národmi. Obaja vyjadrili nádej, že táto spolupráca medzi Slovákmi a Bulharmi bude pokračovať aj v budúcnosti. Pán Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitra napriek svojmu nabitému programu v rámci slávností prejavil svoju úctu a priateľský vzťah k súčasnej interpretácii dedičstva svätých bratov Cyrila a Metoda v Bulharsku.

Slávnostného podujatia sa zúčastnili tiež Doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda Nitrianského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Horváth, CSc. – podpredseda NSK, pán Viliam Judák – nitriansky diecézny biskup, ako aj ďalší predstavitelia z Nitrianskeho biskupstva, novinári z televízií Nitra Centrál a Nitrička, bádatelia z Archeologického ústavu SAV, Bulhari žijúci v Nitre a ďalší.

Pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu pozdravila hostí a predstavila im výtvarníčku Antoniu Duende. Ukončila odbor „Maľba“ na Vysokej škole výtvarných umení „N. Pavlovič“ v Sofii v r. 1984. Špecializáciu v odbore „Umenie v kontexte“ absolvovala na Vysokej umeleckej škole v Berlíne v r. 1990-1995, vďaka získaniu štipendia „Heinrich Böll“.

V súčasnej dobe žije a pracuje v Berlíne ako umelec na voľnej nohe, vedie semináre výtvarného umenia v Bulharsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Thajsku.

Antonia Duende sa zaujímala a tematizovala abecedu-hlaholiku už vo svojej prvej samostatnej výstave „Slovo“ v Berlíne v r. 1995. Cyklusu obrazov „Hlaholské stopy“ sa venuje a vytvára ho od r. 2005 dodnes, a to na základe frotáží – odtlačkov na čínsky papier z takzvanej dosky Baška (okolo r. 1100), ktorá bola objavená v dnešnom Chorvátsku. Kópia dosky je uchovaná v štátnej knižnici v Berlíne. Vďaka viacvrstvovému spracovaniu listov s akvarelom, ako aj pridávaním ďalších kódových systémov, textov iných abecied, umelkyňa nadväzuje dialóg medzi rôznymi kultúrnymi vrstvami. V jej elegantných a filigránskych plátnach na hlaholskom podklade znejú hudba a verše Jána Kukuzela, Leoša Janáčka, Nikosa Kazantzakisa, Kostasa Papanastasia, Georga Gerschwina, neumy popa Minča, s ktorými zložil Dôstojne est, obľúbenú skladbu Apoštolova bulharského národa Vasila Levského. Týmto spôsobom sa svojim vlastným umeleckým jazykom snaží dať hlaholské písomné znaky do komplexného európskeho a svetového kontextu.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Ponitrianske múzeum v Nitre.

Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015

Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015

„Plastika a priestor“ – výstava diel Andreja Vrabčeva v rámci 20. Medzinárodného festivalu „Socha a Objekt 2015“

„Plastika a priestor“ – výstava diel Andreja Vrabčeva v rámci 20. Medzinárodného festivalu „Socha a Objekt 2015“