Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015

Uctenie si pamiatky svätého Cyrila a Metoda v Nitre 2015

Sviatok svätého Cyrila a Metoda sa na Slovensku oslavuje 5. júla. V tento deň si Slováci pripomínajú slovanských prvoučiteľov a vierozvestcov na území Veľkomoravskej ríše, ktorí zostavili prvé slovanské písmo – hlaholiku a preložili do staroslovienčiny (starobulharského jazyka) liturgické a biblické texty.

5. júla v nedeľu sa na Svätoplukovom námestí v Nitre uskutočnila slávnostná omša a poklonenie pred relikviami Cyrila Konštantína Filozofa na počesť patrónov Európy Sv. Sv. Cyrila a Metoda. Zúčastnilo sa jej niekoľko tisíc veriacich. Ďakovali Bohu za dar viery a prosili ho o ochranu pre seba, pre svojich blízkych, pre celé Slovensko a pre všetkých slovanských národov.

Svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana, ktorý odovzdal prítomným požehnanie Jeho Svätosti pápeža Františka. Spolu s ním slávnostnú omšu celebrovali zástupcovia Katolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj zo zahraničia, medzi ktorými bol otec Petko Valov, predstaviteľ Katolíckej apoštolskej cirkvi a Rady náboženských komunít v Bulharsku.

Prítomní boli najvyšší predstavitelia politického a kultúrneho života v krajine na čele s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom, ministri životného prostredia, poľnohospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci a i. Pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a radkyňa Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Slovenskej republike bola tiež oficiálnym hosťom osláv.

Námestím sa ozývali modlitby, spev i slávnostné príhovory. Výnimočne pôsobivá ideami a pátosom bola reč arcibiskupa Mons. Maria Giordana. Hovoril o duchovnom dedičstve zanechanom svätými bratmi Cyrilom a Metodom pre ľudstvo. Podľa neho, sú pre súčasných veriacich vzorom lásky ku Kristovi, k Cirkvi a príkladom vernosti voči všetkým kresťanom, hľadajúcim Boha.

Pred požehnaním sa nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ako hostiteľ, poďakoval hlavnému celebrantovi arcibiskupovi Giordanovi za jeho prítomnosť v Nitre v tento pre Slovákov a všetkých Slovanov svätý deň.

Bulharskо-švajčiarske stretnutie

Bulharskо-švajčiarske stretnutie

Hlaholské stopy – výstava malieb Antonie Duende v Nitre

Hlaholské stopy – výstava malieb Antonie Duende v Nitre